Asentamisen perusteet Tehtävä 1   Tehtävä 2   Tehtävä 3  Tehtävä 4 Paluu
Talotekniikan internet-opiskelusivut

Opiskelijan nimi:

Asentamisen perusteet

Ryhmätunnus:

Tehtävä 1  Palautuspäivä:

Selosta linjansäätöventtiilin, täyttöventtiilin ja ilmanpoistimien tehtävä. Mitä putkenosia on käytetty ilmanpoistimien asennuksessa? Esitä vaihtoehtoinen tapa asentaa ilmanpoistimet!. Nimeä säätökaavioon täyttöventtiili.
Mihin esisäätöasentoon linjansäätöventtiili on säädetty? Mitä vaikutuksia säädön muuttamisella on?

Tehtävät palautetaan tutor-opettajalle sähköpostilla tai muulla sovitulla tavalla!