Asentamisen perusteet Tehtävä 1   Tehtävä 2   Tehtävä 3  Tehtävä 4 Paluu

Tehtävä 4
Tee kuvan mukaisesta mapress-puristusliitoksin toteutetusta kytkennästä osaluettelo!