Asentamisen perusteet

Paluu

Muoviputket


Muoviputkiasennuksissa putkiliitokset eivät saa jäädä lattian sisään eikä seinän väliin näkymättömiin.
Liittämisessä on käytettävä sellaisia liitinosia, joiden kautta putket tarvittaessa pystytään vaihtamaan.
Puristusliitoksia tehtäessä muoviputken sisään asennetaan tukiholkki ja sen jälkeen kiristetään liitos kohtuullisesti.
Liittäminen voidaan suorittaa myös kuparisilla tai muovisilla kuristusrenkailla.
Lattian alle jäävät putket asennetaan suojaputkiin, jotka mahdollistavat putkien vaihtamisen ja estävät mahdollisen vuodon sattuessa veden tunkeutumisen lattiarakenteeseen. Vesivuoto voidaan havaita suojaputkien päistä tulevan veden avulla.
Muoviputkimateriaalin tulee olla ristisilloitettua happidiffuusiosuojattua polyeteeniputkea, jotta ilmassa oleva happi ei pääse diffuusion avulla putken seinämän läpi lämpöjohtoverkostoveteen. Ennen asentamista on varmistettava, että putket ovat oikeaa materiaalia eivätkä esim. vesijohtoverkostoon tarkoitettuja putkia.
Muoviputket eivät kestä liiallista taivuttamista eikä liian korkeita lämpötiloja.

Muoviputket ja putkenosat (pdf-tiedosto n.500 kt)
Yhteinen putkitaulukko