Kuivakalvon paksuuden mittaus

( Quanix 1500 )

 

KUIVAKALVON MITTAUKSEN PERIAATE MITTAUS

Kuivan maalikalvon paksuuden mittauksessa käytetään pyörrevirtamenetelmää, joka tunnistaa metallipinnan etäisyyden maalin alta rikkomatta maalikalvoa. Samalla periaatteella toimivia mittareita on lukuisia erilaisia. Nykyään mittarit sisältävät muistin, johon mittaustulokset voidaan tallentaa, ja tulokset voidaan tulostaa joko suoraan kirjoittimella tai mittari liitetään PC:iin, jonka avulla tulostus tehdään. PC-ohjelmat tuottavat myös erilaisia raportteja mittaustuloksista. Quanix 1500 voidaan liittää PC:iin.  Käytöstä on olemassa erillinen ohje, jota tässä työssä ei tarvita. 

Mitattaessa mittapään tulee olla kohtisuoraan mitattavaa pintaa vasten. Kuvassa 1 on mitattava kappale ja 2 on  mittaustulos. 

Kuva 3. Mittaaminen

MITTARIN KALIBROINTI MITTAUSTULOKSET
Mittaria kalibroitaessa ensimmäiseksi varmistetaan mikä alusta maalipinnan alla on. Jos alustana on teräs, tehdään kalibrointi kuvan 1 mukaan, ja jos alustana on alumiini, kuvan 2 mukaan. Kalibrointi tehdään  painamalla oikeaa mittauspäätä niin monta kertaa kalibrointilevyyn, että mittarin näyttämä on nolla mikrometriä tai hyvin lähellä sitä. Kalibroitaessa mittapään tulee olla aivan kohtisuoraan pintaa vasten. Molemmissa kuvissa 1 on kalibrointialusta, 2 mittarin lukema nolla ja 3 osoittaa, mille alustalle kalibrointia tehdään ( Fe = teräs ja NFe muu kuin teräs).
Kuva 1. Kalibrointi; alustana on teräs

Kuva 2. Kalibrointi; alustana muu kuin teräs

Mittaa kalvonpaksuus kymmenestä eri paikasta. Tee mittaukset kappaleen eripuolilta. Kirjaa mittaustulokset ylös alla olevaan taulukkoon.
         
         
Laske kuivakalvonpaksuuden  keskiarvo seuraavasti laskemalla mittaustulokset yhteen ja jakamalla tulos kymmenellä.

MAALIN KUIVA-AINEPITOISUUS

 

Maalin kuiva-ainepitoisuus voidaan laskea alla olevan kaavan avulla, jos maalauksesta on tehty märkäkalvon mittaus. Tuloksen tarkkuus riippuu eniten märkäkalvonpaksuuden mittauksen tarkkuudesta, joka ei yleensä ole kovin tarkka.