LISÄMATERIAALI

 

Oppikirjaa tukeva materiaali täydentää kirjassa olevia asiakokonaisuuksia. Laboraatio-ohjeet ovat työohjeita tyypillisistä metallimaalausten mittaustöistä. Ohjeet liittyvät tekijän käytössä oleviin yleisiin mittalaitteisiin. Ohjeita voidaan soveltaa myös muilla laitteilla käytettäviksi. 
MITTAUSLABORAATIOITA
1. Märkäkalvon paksuus
2. Kuivakalvon paksuus
3. Huokoisuuden mittaus
4. Kiillon mittaus
5. Hilaristikkokoe
6. Tartunta vetokokeena
7. Olosuhteiden mittaus

OPPIKIRJAN LISÄMATERIAALI
1. Paineen yksiköt
2. MESH-luvut
3. Manuaalinen värinvaihto
4. Automaattinen värinvaihto; Laitteiston osat
5. Automaattinen värinvaihto Laitteiston toiminta

6. Esikäsittelystandardeista

7. Suihkupuhdistusasteet
8. Ilmastorasitusluokat
9. Maalausjärjestelmät

Kuva: Kremlin