Huokoisuuden mittaus

 

MITTAUKSEN PERIAATE
Metallin päälle levitetty maalikalvo on eriste, ellei se itsessään ole sähköä johtava. Maalikalvossa olevan huokosen eristyskyky on maalikalvoa heikompi, joten sen kohdalta pääsee sähkövirta kulkemaan paremmin kuin maalikalvon läpi. Mittauksessa mitattava kappale maadoitetaan,  ja sitä pyyhitään yli jännitteellisellä piiskalla. Kun maalikalvossa on huokonen, tapahtuu tämän kohdalla läpilyönti, johon mittari reagoi. Mittauksessa käytettävä jännite määräytyy maalikalvon paksuuden mukaan alla olevan laskentakaavan mukaisesti.
MITTARIN KYTKENTÄ JA MITTAUS

1. Summeri
2. Virtajohdon liitin ( takana )
3. Jännitteen näyttö
4. Virtakytkin
5. Jännitteen säätö
6. Hälytyksen herkkyyssäätö
7. Piiskan kytkentäpaikka
8. Maajohdon kytkentäpaikka
9. Maajohdon kiinnitys  kappaleeseen
10. Mittauspiiska ( koottuna )
MITTAUKSEN SUORITUS
1. Kytke mittarin johdot kuvan mukaisesti
2. Varmista että mittarin maajohto koskee varmasti puhdasta metallia. Tarvittaessa poista maalia.
3. Mittaa kappaleesta maalikalvon paksuuden keskiarvo viiden mittauksen perusteella ja laske tämän perusteella käytettävä jännite.
4. Aseta mittarin herkkyys ( sensitivity ) herkimpään asentoon ja jännite laskemasi tuloksen arvoon.
5. Pyyhi maalipintaa mittausharjalla. Jos laite hälyttää, on maalikalvossa huokosia.
LASKENTAKAAVA
U = käytettävä jännite       

a = kalvonpaksuuden keskiarvo

MITTAUSTULOKSET
Kalvonpaksuuden keskiarvo  
Käytettävä jännite  
Huokosia / Ei Huokosia ( K / E )