Kiillon mittaus

( Erichsen mini glossmaster )

 

MITTAUKSEN PERIAATE MITTARIN NÄYTTÖ
Kiiltävä maalipinta on pinnaltaan tasaisempi kuin matta maalipinta. Kun kiiltävään maalipintaan osuu valonsäde, se heijastuu pinnasta tasaisesti. Matasta pinnasta heijastuessaan säde siroaa. Kiillon mittauksessa pintaan kohdistetaan valonsäde ja sen heijastumista pinnasta mitataan. Täysin kiiltävän pinnan kiiltoarvo on 100 ja täysin matan 0. 

Kuva1. Mittauksen periaate

Kuva 2. Mittarin näyttö kun muisti on tyhjennetty. Huom! BAT-arvo voi olla muu kuin 105.
Kuva 3. Mittarin näyttö neljän mittauksen jälkeen
AKKUJEN LATAAMINEN MITTAUKSEN SUORITUS
Tarkasta akkujen varaustila ennen mittausten aloittamista painamalla painiketta BAT. Jos saatava lukema on alle 100 on akku syytä ladata. Laitteen toimimattomuus johtuu yleensä huonosti varatusta akusta. Lataa akkua tarvittaessa  kotelossa olevalla laturilla, virta poiskytkettynä 30 min. Mittaus tehdään painamalla painiketta MEAS, jonka jälkeen näytön kohtaan MEAS tulee kiillon arvo. Mittarin muistiin mahtuu 20 mittaustulosta. Näyttöön tulevat muut arvot ovat: MAX = Suurin saatu mittaustulos; MIN = Pienin saatu mittaustulos ; AVG = Mittausten keskiarvo; STD = Mittausten hajonta; ANG = mittauskulma.
MITTARIN KALIBROINTI
1. Kytke mittariin virta, ja poista vanhat mittaustulokset painamalla RESET-näppäintä kunnes näyttöön tulee kuvan 2 mukaiset lukemat.
2. Aseta mittari kalibrointilevyn ( kotelossa ) matan puolen päälle ja paina CAL. Mittariin tulee näyttää lukemaa 0. Aseta mittari tämän jälkeen kalibrointilevyn kiiltävän puolen päälle ja paina CAL. Mittarin tulee näyttää lukemaa 94. 
MITTAUS
Mittaa erilaisia maalattuja pintoja ja kirjaa pinnan laatu ja kiiltoarvo alla olevaan taulukkoon.
MITATTAVA PINTA KIILTO
   
   
   
   
   

Käytön jälkeen akut on syytä ladata täyteen jolloin niiden käyttöikä pitenee.