Tartunnan mittaus hilaristikkokokeella

 

HILARISTIKKOKOKEEN PERIAATE RISTIKON TEKEMINEN

Hilaristikkokokeessa maalipinnan läpi viilletään 10 × 10 kappaleen ruudukko erillisellä terällä, jonka jälkeen pintaa harjataan kevyesti. Jos maalin tartunta pintaan on heikko, irtoavat ruudut pinnasta. Tulos ilmoitetaan prosenttilukuna, laskien niiden ruutujen määrä, jotka ovat jääneet pintaan kokonaan kiinni. Esim. jos ruutuja on irronnut kokonaan ja osittain 14 kpl, on tartunnan arvo  86 %:ia 

Jotta terät menisivät koko alalta maalipinnan läpi, on sitä painettava hyvin voimakkaasti pintaa vasten. Toisella vedolla on katsottava, että ruudukosta tulee suorakulmainen. Kun ristikko on tehty, on tarkastettava että viillot ovat kauttaaltaan menneet maalipinnan läpi. Jos näin ei ole, on ristikko tehtävä uudestaan. Paksujen ja kovien maalikerrosten läpi voi olla hyvin vaikeaa tehdä kunnollista ristikkoa.
Kuva 1. Hilaristikkokokeen periaate TULOKSEN TARKASTAMINEN

Ristikkoa harjataan kevyesti laitepakkauksessa olevalla harjalla, jonka jälkeen lasketaan kokonaan ja osittain irronneiden ruutujen määrä. Mittaustulos on 100 % - laskettujen ruutujen määrä. Hilaristikkokokeella saatava tulos on hyvä, jos tartunnan tulos on yli 95 %:ia. Hilaristikkokoetta tarkempi menetelmä on vetokoe.
Kuva 2. Oikea ote ristikkoa tehdessä

MITTAUSTULOKSET ( % )
ALUSTA / MAALIPINTA TARTUNTA ( % )