Tartunnan mittaus vetokokeella

 

MITTAUKSEN PERIAATE VETOKOKEEN VAIHEET (kuva 2 )
Vetokokeessa maalipintaan liimataan nuppi, joka vedetään irti pinnasta erillisellä laitteella liiman kuivuttua. Laite näyttää nuppiin kohdistuneen maksimipaineen vedon aikana. Tulos ilmoitetaan yksikössä MPa. Maalin tartunnan pintaan katsotaan yleensä olevan riittävä, kun se kestää 2 MPa:n vedon. Menetelmä on tarkempi kuin hilaristikkokoe.
1. Vetolaitteen nuppia ( 1 ) kierretään vastapäivään kunnes veto-osa ( 4 ) menee ala-asentoon.
2. Veto-osa viedään nupin ( 3 ) alle
3. Tuloksen antava tappi ( 2 ) painetaan asentoon 0
4. Vetolaitteen nuppia  ( 1 ) kierretään hitaasti myötäpäivään kunnes nuppi irtoaa.
NUPPIEN LIIMAUS Kuva 2. Vetolaite
Nupit liimataan pintaan pikaliimalla tai epoksiliimalla. Yleensä pikaliima on parempi valinta, koska sen kovettuminen ei kestä yhtä pitkään.  Vetokoe voidaan tehdä 2 tuntia liimauksen jälkeen. Epoksiliimaa käytettäessä on sen sekoitussuhteen ja sekoituksen oltava tarkasti tehty, ja liiman on annettava kovettua vuorokauden ajan.

Liimaa levitetään nupin alapuolelle riittävästi niin, että se kastaa koko pinnan, mutta ei niin paljon, että sitä leviää liimattaessa paljon nupin ulkopuolelle. Tartuntaa voidaan parantaa hiomalla maalipinta ennen liimausta karkeudella P 240 ja poistamalla pöly tarkoin. Nuppi liimataan kuvan 1 mukaiseen asentoon.

 

Kuva 1. Liimattu ja irti vedetty nuppi

 

MITTAUSTULOKSET

Jos mittauksen aikana liima irtoaa pinnasta ennen kuin maali, on maalin tartunnan arvo vähintään liiman irtoamisen tulos.
 

Jos liimaa leviää nupin ulkopuolelle, on se poistettava varoen liiman kuivuttua ennen mittausta erillisellä laitteella, joka on pakkauksessa.

ALUSTA / MAALI TARTUNTA ( MPa )