Maalausolosuhteiden mittaus

( Mittauslaite Delta Ohm HD 8901 ) 

 

MAALAUSOLOSUHTEET MITTARI
Olosuhteiden mittauksessa tarvitaan kolme tietoa.Nämä ovat ilman lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja pinnan lämpötila. Käytettävässä mittarissa on kastepisteen osoitus, jolloin päätös olosuhteiden kelvollisuudesta voidaan tehdä pinnan lämpötilatuloksen ja kastepistearvon avulla. 

Pääsääntönä voidaan pitää että maalattavan pinnan lämpötilan tulee olla +3 astetta korkeampi kuin kastepiste kyseisessä lämpötilassa. Mittari ei siis näytä suoraan sitä minimilämpötilaa, joka pinnalla tulisi olla maalattaessa. 

Ennen mittausta anturin pitää olla mitattavassa olosuhteessa useita minuutteja ennen kuin se näyttää oikeaa lukemaa. Erityisesti suhteellisen kosteuden mittaustuloksessa on aina hieman viivettä.

 

MITTAAMINEN

 

TULOKSET

1. Ilman suhteellisen kosteuden mittaus. Mitataan liittämällä mittarin liittimeen 1 anturi 1. Paina tämän jälkeen kytkintä R.H (21 ), jolloin näyttöön tulee suhteellisen kosteuden lukema.
2. Ilman lämpötilan mittaus. Anturina käytetään anturia 1. Paina kytkintä oC / oF (9 ), jolloin saat näyttöön ilman lämpötilan.
3. Pinnan lämpötilan mittaus. Mitataan liittämällä mittarin liittimeen 12 anturi 2. Paina tämän jälkeen anturin 2 kohtisuoraan kiinni mitattavaan pintaan ja odota kunnes lukema tasaantuu.
4. Kastepistelukema saadaan painamalla kytkintä D.P.
Tulosten perusteella voidaan päätellä, ovatko olosuhteet sopivat maalaukselle. Pinnan lämpötilalukeman tulee olla vähintään 3 astetta korkeampi kuin kastepistelukeman. On huomattava, että pinnan lämpötilaa mitattaessa arvon tasaantuminen kestää usein pitkään.
Ilman suhteellinen kosteus ( % )  
Ilman lämpötila ( oC )  
Pinnan lämpötila ( oC )  
Kastepiste ( oC )  
Voidaanko pinta maalata ( K/E)