Suodatinkoot

 

MESH-LUKU Taulukko1.  Kahvasuodattimien MESH-luvut

Suodattimen tiheys ilmoitetaan usein MESH-lukuna, joka ilmaisee montako lankaa suodattimessa on yhden tuuman matkalla. Esimerkiksi jos MESH-luku on 60, on tuuman matkalla suodatinverkossa 60 lankaa. Aukkoja on vain 59. Erolla ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä.

Kuva 1. Suodatinverkkoa jonka MESH-luku on 10.  

MESH VÄRI SUUTINKOKO MAALI
30 Vihreä yli 23 Karkeat
60 Valkoinen 13-23 Lateksit
100 Keltainen 9-13 Pohjamaalit
200 Punainen 7-11 Pintamaalit

Maalisuodattimissa joiden läpi maali kaadetaan käytetään seuraavanlaisia suodatinkokoja:

AUKON KOKO 

KÄYTTÖKOHDE
120 Lakat, ei metallipigmentoidut maalit
190 Automaalit, ohuet maalit
240 Paksut maalit
MESH-luku ei kerro langan paksuutta, jolloin suodatinverkon aukon kokoa ei voida tarkalleen tietää. Suodattimissa käytettävä lanka on kuitenkin aina sitä ohuempaa mitä suurempi MESH-luku on, jolloin sen perusteella voidaan suurin piirtein päätellä minkä kokoinen aukko on. Suodattimien pinta-alasta avointa aluetta on yleensä n. 35 %. Loppu ala peittyy suodatinlangasta, jonka osuus on noin 65 %.

Suodattimissa on käytössä myös mikrometriyksikkö, joka ilmoittaa suoraan aukon koon. Esimerkiksi jos suodattimen tiheys on 240 µm, sen aukkojen koko on myös 240 µm. Tämän vuoksi mikrometriyksikköä voidaan pitää hieman selkeämpänä.

MESH-LUVUT MAALAUSALALLA

Maalausalalla MESH-lukuja esiintyy eniten maalisuodattimissa, suurpaineruiskun kahva- ja pääsuodattimissa jne. MESH-luvut ovat enemmän käytössä märkämaalauksessa. Jauhemaalauksessa käytetään enemmän mikrometriyksikköä.

 

MESH-ja mikrometriarvojen vertailuun voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa:

MESH µm Avoimia tuumia Lankatuumia
5 3000 0.159 0,041
10 1480 0,075 0,025
20 750 0,035 0,015
40 375 0,015 0,010
60 238 0,010 0,0065
80 175 0,007 0,0055
100 149 0,006 0,0045
140 100 0,004 0,0035
200 74 0,0029 0,0021
250 80 0,0024 0,0016
270 50 0,0021 0,0015
325 40 0,0017 0,0014
400 35 0,0015 0,0012