Automaattinen värinvaihto; laitteiston osat

 

Alla oleva kuva kuvaa automaattisen värinvaihtolaitteiston toimintaperiaatetta ja sen osia. Sivulla Automaattisen värinvaihdon toiminta on kuvattu tarkemmin laitteiston toimintaa.

 

1. Huuhteluohenteen tulo pumpulta
2. Värin 1 tulo pumpulta
3. Värin 2 tulo pumpulta
4. Värin 3 tulo pumpulta
5. Värin vaihtoventtiilistö.
6. Maali paineen säädin
7. Automaattipistoolit
8. Hajotusilman tulo pistooleille
9. Tyhjennysventtiili
10. Hajotusilmapistoolin säädöt
11. Ohjausyksikkö
12. Paineilmaohjausletkut