Automaattinen värinvaihto; laitteiston toiminta

 

1-4. MAALIEN JA OHENTEEN SYÖTTÖ
Eri väriset maalit ja huuhteluohenne syötetään värinvaihtoventtiilistöön omilla pumpuillaan

 

5. VÄRINVAIHTOVENTTIILISTÖ
Paineilmaohjattu venttiili avautuu, ja päästää pistoolille ohjausyksiköstä valitun värin. Huuhteluohenneventtiili on aina takimmaisena. Se huuhtelee koko venttiilistön. Huuhtelussa voidaan käyttää myös paineilmasykäyksiä tehostamaan huuhtelua ja nopeuttamaan värinvaihtoa.

 

6. MAALIN PAINEEN SÄÄDIN
Paineilmatoiminen, säätää maalin paineen sopivaksi.
9. TYHJENNYSVENTTIILI
Avautuu kun huuhtelu laitetaan päälle, jolloin letkuissa oleva maali poistuu ja ohennepumppu pumppaa ohennetta letkustoon.

 

10. HAJOTUSILMAPISTOOLIN SÄÄDÖT
Säätöyksiköstä voidaan säätää maalin painetta, hajotusilman painetta ja viuhkan leveyttä.

 

11. OHJAUSYKSIKKÖ
Ohjausyksiköstä voidaan säätää huuhteluaikoja ja paineilmasykäyksien määrää yms. maalityypin ja ruiskutuslaitteiston mukaan. Paineilmaohjattuja venttiileitä ohjataan ohjelmoitavalla logiikalla.

 

12. PAINEILMAOHJAUSLETKUT
Ohjausletkujen ilmanpaineita voidaan muuttaa ohjausyksikön avulla. Paineilmat ohjaavat värinvaihtoventtiilistön toimintaa.