Metallimaalauksen esikäsittelyihin liittyviä standardeja

 

STANDARDIEN TARKOITUS 2. MAALAAMATTOMAN TERÄKSEN RUOSTUMISASTEET ( SFS-ISO-8501-1 )
Standardit ovat määritelmiä ja arvosteluperusteita siitä, miten jokin työ tulee tehdä tai minkälainen tehdyn työn lopputuloksen tulee olla. Standardit voivat olla yrityskohtaisia, kansallisia tai kansainvälisiä. Suomessa käytetään korroosionestomaalauksessa SFS-standardeja 

Tässä yhteydessä käsitellään ainoastaan keskeisimpiä korroosionestomaalaukseen liittyviä standardeja. Tarkempaa tietoa standardeista saa mm. Suomen Standardoimisliitosta tai Tikkurila OY:n julkaisusta Metallipintojen teollinen maalaus.

A: Teräspinta, jota laajalti peittää hyvin kiinni oleva valssihilsekerros, mutta jossa ruostetta on vähän tai ei lainkaan.
B: Teräspinta, jolla on alkavaa ruostumista ja jolta valssihilsekerros on alkanut irrota.
C: Teräspinta, jolta valssihilse on ruostunut pois, tai jolta se voidaan kaapia, mutta jossa paljain silmin tarkasteltuna on havaittavissa vähäistä kuopparuostetta.
D: Teräspinta, jolta valssihilse on ruostunut pois, ja jossa paljain silmin tarkasteltaessa on havaittavissa yleistä kuoppakorroosiota.
ERILAISIA KÄYTÖSSÄ OLEVIA KORROOSIONESTOMAALAUKSEEN LIITTYVIÄ STANDARDEJA Valssihilseellä tarkoitetaan kuumavalssatun teräksen pinnalla olevaa, sinertävää kerrosta. Ruostuminen tapahtuu usein valssihilsekerroksen alla, joka saa sen irtoamaan.
1. ESIKÄSITTELYTUNNUKSET 3. MAALATUN TERÄKSEN RUOSTUMISASTE ( prEN ISO 4628-5 ) ;
Esikäsittelytoimenpide Tunnus
Lian ja rasvan poisto Pe
Fosfatointi Fo
Kromatointi Kr
Happopeittaus Be
Tartuntamaalaus Ta
Epoksikonepajapohja E,EPF
Polyvinyylibutyraalikonepajapohja PVB,PVBF
Sinkkisilikaattikonepajapohja SS,ESIZ
Sinkkiepoksikonepajapohja SE,EPZ
Teräsharjaus St
Suihkupuhdistus Sa
Liekkipuhdistus Fl
Pyyhkäisysuihkupuhdistus SaS
Paikallinen suihkupuhdistus PSa
Paikallinen puhdistus käsi- tai konetyökaluilla PSt
Paikallinen koneellinen puhdistus PMa
Ruostunut pinta-ala ( % ) Ruostumisaste Ri Ruostumisaste Re  Eurooppalainen
0 0 0
0,05 1 1
0,5 2 2
1 3 3
8 4 5
40/50 5 7

 

4. KÄSITYÖKALUILLA TEHTÄVÄ PUHDISTUS ( St )

Puhdistusvälineinä käytetään teräsharjausta, kaavintaa ja hiontaa ruosteen poistoon. Menetelmällä saavutettava lopputulos on suihkupuhdistusta huonompi. Sitä käytetään lähinnä pienissä korjausmaalaustilanteissa joissa suihkupuhdistus ei ole mahdollista.