Suihkupuhdistusasteet

 

SUIHKUPUHDISTUSASTEET ( Standardina SFS-ISO 8501-1 ) Suihkupuhdistettuja kappaleita
Sa1 Kevytsuihkupuhdistus ( "hiekkapesu")
Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa, likaa eikä heikosti kiinni olevaa valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita.
 

Sa 2 Huolellinen suihkupuhdistus

Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa tai likaa ja vain vähän valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita. Pinnalle jäävien epäpuhtauksien tulee olla hyvin kiinni alustassa.
 

Sa 2½ Hyvin huolellinen suihkupuhdistus

Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa tai likaa eikä valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita. Pinnalle jäävät epäpuhtaudet näkyvät korkeintaan heikkoina värjäytyminä, laikkumaisina tai juovamaisina varjostumina.
 

Sa 3 Suihkupuhdistus metallinpuhtaaksi

Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa tai likaa eikä valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita. Pinnalla on oltava yhtenäinen metallin väri.
 

SaS Pyyhkäisysuihkupuhdistus

Valmiin pinnan tulee olla tasaisen himmeä mutta pinnoitteen ehjä. Menetelmää käytetään alumiinin ja sinkkipinnan karhennukseen. Vanha nimi on hiekkapesu.

Sa1

Sa 2

Sa 2½

Sa 3

 

Yleisimmin käytetty suihkupuhdistusaste on Sa 2½. Sillä saavutetaan yleensä riittävä esikäsittelyaste maalauksen alla. Sa 1 ei yleensä koskaan ole riittävä laadultaan, usein ei myöskään Sa 2.  Hyvin vaativissa kohteissa käytetään astetta Sa 3. Muulloin sitä ei juuri käytetä korkeiden kustannusten vuoksi.

Vasemmalla olevat suihkupuhdistusasteita esittävät kuvat ovat esimerkkejä siitä, miltä eri suihkupuhdistusasteisiin puhdistetut pinnat voivat näyttää. Ne eivät ole suoraan standardin mukaisia. Puhdistusmateriaalina on käytetty teräsraetta. Alustan ruostumisaste on ollut C.