Ilmastorasitusluokat

 

ILMASTORASITUSLUOKAT                                 

 ( Standardina SFS-EN ISO 12944-2 ; tässä lyhennetty muoto )

LUOKITUS VETEEN UPOTETUILLE JA MAANALAISILLE RAKENTEILLE
Rasitusluokka C1 ; Hyvin lievä
Kuivat sisätilat.
 

Rasitusluokka C2 ; Lievä

Lämmittämättömät sisätilat, kuiva ja puhdas ulkoilma sekä maaseutuilmasto.
 

Rasitusluokka C3 ; Kohtalainen

Kaupunki- ja teollisuusilmasto, jossa kohtalainen rikkidioksidikuormitus. Rannikot joissa alhainen suolapitoisuus. Sisällä tuotantotilat joissa korkea kosteus ja epäpuhtauksia ilmassa.
 

Rasitusluokka C4 ; Ankara

Ulkona teollisuusalueet ja rannikkoalueet, joissa kohtalainen suolapitoisuus. Rannikolla telakat. Sisätiloissa kemianteollisuuden tuotantolaitokset, uimahallit ja -altaat.
 

Rasitusluokka C5-I ; Hyvin ankara teollisuusilmasto

Teollisuusalueet, joissa korkea kosteus ja syövyttävä ilmasto. Sisätilat, joissa kondensoituminen miltei jatkuvaa ja ilman saastemäärät korkeita.
 

Rasitusluokka C5-M ; Hyvin ankara meri-ilmasto

Meri-ilmasto, jossa suolapitoisuus korkea. Sisällä rakennukset tai alueet, joissa kondensoituminen on miltei jatkuvaa ja ilman saastemäärät korkeita.
Rasitusluokka lm 1
Makea vesi, jokirakenteet, vesivoimalat.
 

Rasitusluokka lm 2

Meri- ja murtovesi. Satama-alueen rakenteet kuten patoluukut, portit, sulkulaitteet, laiturit, offshore-rakenteet.
 

Rasitusluokka lm 3

Maaperä, maanalaiset säiliöt, teräspaalut, teräsputket.
 

Standardi SFS-EN ISO 12944-5 ei huomioi pintakäsittelyyn käytettäville maaleille kohdistuvia erityisiä rasituksia soveltuvuutta kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa tai erityisiä kemikaalirasituksia.

 

Maalausjärjestelmän kestävyys SFS-EN ISO 12944-1)

Standardi jakaa maalausjärjestelmien kestävyyden kolmeen luokkaan:
Alhainen ( L ) 2 - 5 vuotta
Kohtalainen ( M ) 5 - 15 vuotta
Korkea ( H ) yli 15 vuotta
 

Maalausalustan tunnukset SFS-EN ISO 12944-5 mukaan

Fe = Rauta
Zn = Sinkki
Al = Alumiini