Maalausjärjestelmät

 

MAALITYYPPIEN TUNNUKSET  ( SFS-EN ISO 12944 ) MAALAUSJÄRJESTELMÄMERKINNÄT
MAALITYYPPI

TUNNUS

Alkydimaalit AK
Akryylimaalit AY
Epoksimaali EP
Hartsimodifioidut epoksimaalit EP
Kloorikautsumaalit CR
Polyuretaanimaalit PUR
Polyvinyylibutyraalimaalit PVB
Silikonimaalit SI
Sinkkisilikaattimaalit ESIZn ( R )
Vinyylimaalit PVC
Sinkkiepoksimaali EPZn ( R )
Kivihiilitervaepoksi CTE
Hartsimodifioidut epoksimaalit             ( kivihiilitervatyyppinen ) CTE
Maalausjärjestelmämerkinnät on esitetty standardeissa SFS 4962 ja SFS 5225.

Esimerkki maalausjärjestelmän merkinnästä

TE 24 - SEEH 200/3 Fe Sa2½ 02

:missä,

- TE 24 on maalivalmistajan tunnus ( tässä Tikkurila )
- SEEH = Käytettävät maalit ( SE pohja- , väli- ja pintamaali )
- 200 / 3 =  Nimelliskalvonpaksuus / maalauskertojen määrä
- Fe = Alusta ( tässä teräs )
- Sa 2½ = Esikäsittelyaste ( tässä suihkupuhdistus )
- 02 = Mekaanisen esikäsittelyn laatuaste ( ei aina esitetty ).
 
KUIVAKALVON NIMELLISKALVONPAKSUUS
Kuivakalvon nimelliskalvonpaksuus on määritelty standardissa SFS-EN iso 12944-5 5.4. Standardin mukaan nimelliskalvonpaksuus on määritelty seuraavasti:

- Ellei toisin ole sovittu, yksittäiset kuivakalvonpaksuudet, jotka ovat alle 80 % kuivakalvon nimellispaksuudesta eivät ole hyväksyttäviä.

- Ellei toisin ole sovittu, yksittäiset arvot, välillä 80 % ja 100 % kuivakalvon nimellispaksuudesta ovat hyväksyttäviä, edellyttäen, että kokonaiskeskiarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin kuivakalvon nimelliskalvonpaksuus.

Standardi ei määrittele käytettävää mittausmenetelmää, mittalaitetta, mittalaitteen kalibrointia, pintaprofiilin vaikutusta tulokseen, mittausten lukumäärää tai mittausten raportointitapaa. Nämä tekijät on sovittava erikseen työn tekijän ja tilaajan välillä.

 
MEKAANISEN ESIKÄSITTELYN  LAATUASTEET

Ennen pintakäsittelytöitä on metallituotteille usein tehtävä viimeistelevää terästyötä ennen varsinaista pintakäsittelyn esikäsittelyä.

Näitä töitä ovat mm:

- Hitsauskuonan poisto ja -roiskeiden poisto

- Avohuokosten ja reunahaavojen korjaaminen

- Terävien huippujen pyöristäminen

- Hitsauslangan pätkien poistaminen

Mekaanisten esikäsittelyjen laatuasteet on esitetty standardissa SFS 8145. Se on esitetty myös Teknos OY:n ja Tikkurila OY:n julkaisuissa.