.
[ Alkuun ]  [ Suomalainen puukerrostalo -www-sivuista ]
 
Suomalainen puukerrostalo -oppikirjasta 

Puun vuoden 1996 ja TEKES:n puurakentamisen teknologiaohjelman kuluessa rakennettiin maahamme vuosina 1995 - 1997 koerakennushankkeina puukerrostaloja Helsingin Viikkiin, Ylöjärvelle ja Oulun Kaijonharjuun. Lyhyen rakennusajan, keveiden rakenteiden ja suhteellisen alhaisten rakennuskustannusten ansiosta puukerrostalorakentamisesta on tulossa varteenotettava kilpailija teräsbetonirakentamiselle. Puukerrostalorakentaminen on monista eduistansa huolimatta kaikkine teknisine yksityiskohtineen vaativa tehtävä, jossa suomalaisilla suunnittelijoilla ja rakentajilla on paljon opeteltavaa. Puukerrostalojen koerakennushankkeisiin liittyneen tutkimuksen, suunnittelun ja käytännön ratkaisujen kehittelyn yhteydessä nähtiin tarve suomenkielisen puukerrostalorakentamisen oppikirjan julkaisuun. Tämä oppikirja on syntynyt kyseisen tarpeen tyydyttämiseksi.

Kirja valottaa monikerroksisten puurakennusten rakentamisen ongelmakenttää sekä antaa selkeitä ohjeita ja havainnollisia suunnitteluesimerkkejä nykyaikaisen suomalaisen puukerrostalon eli 3 - 4 -kerroksisen puurunkoisen asuin ja työpaikkarakennuksen suunnittelijoille ja rakentajille. Koska arkkitehtonisista syistä puukerrostalojen on toivottavaa olla myös puujulkisivuisia, kirjassa keskitytään 3 - 4 -kerroksisen puujulkisivuisen asuinkerrostalon suunnitteluun ja rakentamiseen. Esitetyt ratkaisut ovat sovellettavissa myös vastaaviin työpaikkarakennuksiin. Julkaisu on hyödyllinen ohjekirja rakennuttajille, suunnittelijoille, rakentajille, viranomaisille ja rakennusalan yrityksille. Kirja soveltuu oppikirjaksi rakennusalan korkeakouluopetukseen, ammattikorkeakouluihin sekä teknillisiin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Suomalainen puukerrostalo -oppikirjan voi tilata myös näiden www-sivujen kautta.

.
.
.
.
.
.