oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 10. Voitelujärjestelmät: Kiertovoitelu

Seuraava | Edellinen

10. Voitelujärjestelmät: Kiertovoitelu

Yleistä

Kiertovoitelua käytetään kohteissa, joissa öljy voitelun lisäksi myös jäähdyttää ja puhdistaa kohdetta. Kiertovoitelujärjestelmän on kyettävä tuottamaan aina oikea määrä hyväkuntoista öljyä kaikille voitelukohteille. Tämän lisäksi sen on toimittava korkeissa lämpötiloissa sekä poistettava ulkoiset epäpuhtaudet, kuten kulumispartikkelit, hapettumistuotteet, vesi ja ilmakuplat. 

Kiertovoitelujärjestelmän toiminta

Kiertovoitelujärjestelmässä öljy pumpataan pääsäiliöstä suodattimien kautta lämmönvaihtimeen, jossa se lämmitetään tai jäähdytetään haluttuun lämpötilaan. 

Paineputkisto haaroittuu virtausmittariryhmille, joissa öljyn virtaus säädetään voitelukohteittain halutun suuruiseksi. Voitelukohteilta öljy palaa, tarvittaessa välisäiliöiden kautta, paluuputkistoa pitkin pääsäiliöön.
Kiertovoitelujärjestelmän rakenne

Kiertovoitelusäiliö
Kiertovoitelujärjestelmää käynnistettäessä säiliössä olevaa öljyä lämmitetään esimerkiksi suojaputkissa olevilla sähkövastuksilla. Käytön aikana ulkoisia epäpuhtauksia poistetaan mahdollisimman tehokkaasti lähinnä painovoimaisin menetelmin. Kiertovoitelusäiliöitä on suorakulmaisia ja lieriömäisiä. 
Pääsäiliön yläosassa on yleensä paluukartio tai siiviläkori. Säiliön sisällä on lamelleja ja levyrakenteita, jotka ohjaavat ja rauhoittavat öljyn virtausta. Pääsäiliön alaosaan on suojaputkeen asennettu sähkövastuksia öljyn lämmittämiseksi. 
Säiliö on varustettu pinnankorkeusmittareilla. Pääsäiliön kannessa on lisäksi huohotin, jonka läpi ilma virtaa öljynpinnan korkeuden vaihdellessa pääsäiliössä. 

Pumput
Kiertovoitelujärjestelmässä on kaksi ruuvipumppua, joista toinen valitaan pääpumpuksi. Pumppua käytetään taajuusmuuttajalla varustetulla sähkömoottorilla. Painetta säädetään painelinjassa olevan painelähettimen avulla, jolloin paineputkistossa on tasainen paine riippumatta virtausmäärien muutoksista. Pumppujen päädyssä on säädettävissä oleva ylipaineventtiili. 

Suodattimet
Kiertovoitelujärjestelmän käydessä puolet suodattimista on käytössä ja puolet on varalla. Suodatinyksikössä on kolmitieventtiili, jolla valitaan käytettävät suodattimet. Pumppujen ja suodattimien välistä johtaa putki ylipaineen varoventtiilin kautta takaisin pääsäiliöön. 

Lämmönvaihdin

Lämmönvaihdinta käytetään öljyn jäähdytykseen tai lämmitykseen. Öljyä jäähdytettäessä tai lämmitettäessä säädetään säätöventtiilillä kylmän tai lämpimän veden virtausta lämmönvaihtimeen. Säätöventtiileitä ohjataan lämmönvaihtimelta lähtevän öljyn lämpötilan mukaan.

Virtausmittari
Virtausmittareita on analogisia ja digitaalisia. Analogisia mittareita ovat esim. paine-ero- ja rotametrimittarit. Rotametrimittareissa virtauksen dynaaminen paine ja virtaussuunnassa laajenevassa kanavassa olevan kellukkeen paino (tai jousivoima) kumoavat toisensa, jolloin kellukkeen asemasta on luettavissa virtaus. 
Yleisen prosessin valvonnan kehityksen myötä virtauksien digitaalinen valvonta on lisääntynyt. Tavanomaista on lukea mitatut virtausarvot keskitetysti, esim. valvomosta, jolloin jokaisen voitelukohteen virtaus on tarkasti tiedossa. Tämä ei ole poistanut tarvetta valvoa virtauksia myös visuaalisesti, mittarikohtaisesti. 
Digitaaliset mittarit voidaan jakaa hydrodynaamisella ja syrjäytysperiaatteella toimiviin mittareihin. Syrjäytysperiaatteella toimivia mittareita ovat esim. hammaspyörä-, soikioratas- ja rengasmäntämittarit, joissa virtaus jaetaan jatkuvasti vakiotilavuuksisiin laskettaviin kammiotäytöksiin. 

Hydrodynaamisella periaatteella toimivassa roottorimittarissa toimintaa ohjaava ohjausmoduuli mittaa potkurin pyörähdysaikaa induktiivisella menetelmällä. Moduuli valvoo, ettei öljynsyöttö keskeydy voitelupisteisiin tai poikkea liikaa asetetuista rajoista. Roottorimittari on tukkeutumaton, aiheuttaa pienen paine-häviön ja soveltuu laajalle toiminta-alueelle. 

Etusivu > Mekaniikka > 10. Voitelujärjestelmät: Kiertovoitelu Seuraava | Edellinen