oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 1.3 Kunnossapidon merkityksen korostuminen

Seuraava | Edellinen

1.3 Kunnossapidon merkityksen korostuminen

MERKITYS YHTEISKUNNALLE JA SEN ERI SIDOSRYHMILLE
Yhteiskunnalla ja sen eri vaikutus- ja sidosryhmillä on kasvava vaikutus elinkeinoelämän pelisääntöihin. Yhteiskunta pyrkii entistä enemmän ohjaamaan elinkeinoelämää siten, että lopputulos olisi kokonaisuudelle mahdollisimman edullinen. Erityisesti tämä näkyy siinä, että ympäristökysymykset, ns. kestävän kehityksen periaatteet ja työsuojelu ovat esillä näkyvämmin kuin elinkeinoelämän taloudellisten vaikutusten ohjailussa. 

Vaikuttamiskohteita näihin pehmeisiin tavoitteisiin pyrittäessä ovat:

 • suunnitteluvaatimukset
 • investointisuunnittelu
 • investointiprojekti
 • käyttö
 • kunnossapito
 • käytöstä poistaminen.
 • Suunnitteluvaatimusten ja suunnittelun merkitys on luonnollisesti ratkaisevan tärkeä yksittäisen laitteen elinkaarta tarkasteltaessa. Käytännön tilanne on kuitenkin se, että tämän päivän ja lähitulevaisuuden toiminta tapahtuu niillä koneilla ja laitteilla, jotka ovat käytössä nyt. Näin ollen ympäristön suojelun kannalta keskeisiin tavoitteisiin pyrittäessä ratkaiseviksi toiminnoiksi nousevat käyttö ja kunnossapito. 

  YMPÄRISTÖKYSYMYKSISSÄ
  KUNNOSSAPITO ON AINA VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
  PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ TUOTESUUNNITTELU ON RATKAISEVAA.

  Kunnossapidon merkitys sekä jatkuvien että satunnaisten päästöjen rajoittamisessa on keskeinen. Hyvän esimerkin tarjoaa vanheneva auto, jonka päästöjä voidaan kunnossapidolla rajoittaa murto-osaan. On toisaalta huomattava, että kunnossapito itse on ongelmajätteiden tuottaja. Jätteiden syntyminen on toimintaa suunniteltaessa minimoitava. 
  Kierrätys on tämän päivän muotisana. Kierrätys ei kuitenkaan ole ongelmatonta, vaan useimmiten uudelleenjalostaminen tuottaa jätettä ja vaatii uusia resursseja. Kunnossapidolla voidaan tuotantohyödykkeiden käyttöaikaa pidentää ja kierrätyksen tarvetta vähentää. 

  Ympäristökysymyksissä kunnossapito on useimmiten kierrätystä edullisempaa!

  Työtapaturmista suuri osa aiheutuu viallisista laitteista. Laitteet on kunnossapidolla pidettävä turvallisen työskentelyn edellyttämässä kunnossa. Vain ani harvat kohteet ovat riskittömiä työturvallisuuden suhteen. 

  Hyvin toteutettu kunnossapito on yksi työturvallisuuden perusedellytys.

  KONEELLISTUMIS- JA AUTOMAATIOTASON NOUSU
  Kaksikymmentä vuotta sitten esimerkiksi kahdenkymmenen koneen konepajassa oli kaksikymmentä koneenkäyttäjää ja yksi laitosmies. Nykyisin kilpailukykyisyys vaatii vastaavalta tuotantoyksiköltä vain muutaman työntekijän ohjaamaa tuotantolinjaa, jota huoltaa kaksi koulutuksen saanutta huoltomiestä. 
  Kehittyneempien ja monimutkaisempien koneiden huoltaminen vaatii yhä enemmän koulutusta ja huollon suunnittelua sekä ennakointia. Kunnossapitotoiminta on kehittynyt ruuvimeisselin ja jakoavaimen kanssa vikoja korjaavasta laitosmiehestä yrityksen toimintastrategiaa turvaavaksi suunnitelluksi ja jatkuvasti kehitettäväksi toiminnaksi. 

  INVESTOINTIEN VÄHENEMINEN => OLEMASSA OLEVIEN LAITTEIDEN TEHOKKAAMPI KÄYTTÖ 

  On ilmeistä, että nykyinen matalan investointiasteen tuotantopolitiikka on tullut jäädäkseen. Uusinvestoinneilta vaadittava kuoletusaika on oleellisesti lyhentynyt. Tämä merkitsee sitä, että yhä useammin uusinvestoinnin sijasta päädytään nykyisten tuotantolaitteiden modifiointiin ja kunnossapidon tehostamiseen.

  MONIMUTKAISEMMAT LAITTEET
  Mitä monimutkaisempi laite on, sitä suuremmat ovat komponenttien toiminnalle asetettavat luotettavuusvaatimukset. Tämä on luonnollista, koska vikaantumismahdollisuudet lisääntyvät.
  Jos meillä esimerkiksi on laite, jossa on toiminnallisesti sarjaan kytkettynä viisi komponenttia, joiden jokaisen luotettavuus on 0,999, tulee koko laitteen käyttövarmuudeksi

  0,999 * 0,999 * 0,999 * 0,999 * 0,999 = 0,995. 

  Tämä tarkoittaa, että 8 tunnin työvuoron aikana laite on käytettävissä 7 tuntia 58 minuuttia.
  Tämä on usein varsin riittävä käyttövarmuuden aste.
  Jos laitteessa olisi tuhat sarjaan kytkettyä komponenttia, olisi käyttövarmuus

  0,9991000 = 0,368. 

  Tällöin esim. 8 tunnin työvuoron aikana laite on käytettävissä 2 tuntia 56 min. Näin alhainen käytettävyys ei normaalisti ole hyväksyttävä.

  JOT-PERIAATE
  JOT (Just On Time) -periaate:
    =>   lyhyemmät toimitusajat, ei puskurivarastoja
    =>   korkeampi käyttövarmuusvaatimus
    =>   ehkäisevä kunnossapito ja lyhyemmät seisokkiajat.

  EtusivuPerusteet > 1.3 Kunnossapidon merkityksen korostuminen Seuraava | Edellinen