oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 1.4 Kunnossapito yhteiskunnan eri alueilla

Seuraava | Edellinen

1.4 Kunnossapito yhteiskunnan eri aloillaSuomen kansantalouden rakenne

Kuva 1.4. Toimialajako yhteiskunnassa (osuudet vuodelta 2001).
 
Kunnossapidon merkitys vaihtelee huomattavasti eri tarkastelukohteiden kesken

A. Alat, joilla kunnossapito on aina ollut turvallisuuden ja taloudellisuuden kannalta välttämätöntä ja jotka ovat huomattavasti vaikuttaneet kunnossapidon kehittymiseen:
  – liikenne (autot, lentokoneet, laivat, junat)
  – voimantuotanto (ydin- ja muut voimalat)
  – petrokemian teollisuus (öljynjalostamot).

B. Alat, joilla kunnossapito on taloudellisuuden kannalta perinteistä ja välttämätöntä:
  – teollisuus yleensä
  – kiinteistöt (sekä elinkeinoelämä että asunnot).

C. Uudet alat, joille kunnossapidon systemaattinen hoitaminen on tullut välttämättömäksi:
  – sairaalat, kunnalliset laitokset
  – palvelualojen yritykset ja laitokset, laboratoriot jne.

D. Kodeissa on nykyisin monia kunnossapitoa vaativia kohteita. Harkitulla ja ennakoivalla kunnossapidolla voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia ja ajankäytöllisiä säästöjä:
  – elektroniset ja mekaaniset laitteet
  – kulkuvälineet
  – lämmitys ja LVI.

Kunnossapidon periaate on:
Hoida työpaikkasi kunnossapito ja siisteys vähintään yhtä hyvin kuin hoidat kotisi!


EtusivuPerusteet > 1.4 Kunnossapito yhteiskunnan eri alueilla Seuraava | Edellinen