oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 2.7 Kunnossapidon laatujärjestelmät

Seuraava | Edellinen

2.7 Kunnossapidon laatujärjestelmät

Kunnossapidon laatujärjestelmän keskeisenä tavoitteena on yrityksen itsensä määrittelemän tuotelaadun pysyvyyttä turvaavan kunnossapitotoiminnan järjestäminen. Laatujärjestelmässä tulee olla määriteltynä vähintään seuraavat kunnossapitotoiminnan tekijät. 

 • Organisaatio, valtuudet ja vastuut organisaation sisällä.
 • Toimintojen dokumentointi ja ohjeistus. Suoritettujen toimenpiteiden ja mahdollisten poikkeamien kirjausmenettelyt.
 • Toteutukselle asetettavien vaatimusten kirjaaminen.
 • Kunnossapitopalvelujen ostoperiaatteet.
 • Kunnossapitotoiminnan hoitamat tuotelaatuun vaikuttavien mittauslaitteiden ja -järjestelmien kalibrointimenettelyt. 
 • Kunnossapitotoiminnan rooli tuotteiden käsittelyn, varastointiolosuhteiden ym. turvaamisessa. 
 • Ylläpidettävien tietokantojen määrittely. Laitetoimittajien kunnossapito-ohjeet, varaosatiedot, ylläpidettävät piirustukset jne.
 • Kunnossapitotoiminnan tietotallenteiden säilytysmenettelyt. 
 • Kunnossapidon koulutus- ja pätevyysvaatimukset ja menettelytavat niiden hoitamiseksi. 
Koska korjaavan kunnossapidon alueella esiintyy äkillisiä tilanteita, joita ei pysty ennustamaan, on kunnossapidon laatujärjestelmäkuvaus varsin vaativaa ja myös ongelmallista.
Kun näitä äkillisiä tilanteita esiintyy, on ensisijaisesti varmistuttava siitä, että keskeisimmät toimintaperiaatteet kuvataan. Tilanteiden luomat poikkeamat kirjataan ja varmistetaan vielä jälkikäteen.

Selkeä laatuongelma on, että kiireellisissä tilanteissa poikkeavien menettelyjen kirjaamiset jäävät tekemättä uusien kiireellisten kunnossapitotoimenpiteiden pakatessa päälle. Lumipallon tavoin kirjaamattomien toimintojen määrä kasvaa, kunnes se on niin suuri, että kirjaaminen jätetään kokonaan tekemättä. Tämän kunnossapitotoiminnossa keskeisen ongelman ratkaisemiseksi on luotava selkeät toimintaohjeet, joissa määrätään,
 • kirjaukset suoritetaan jokaisessa tapauksessa välittömästi 
 • miten välittömästi kirjaamatta jäävä tieto säilyy väliaikaisesti 
 • millä toimenpiteillä varmistetaan jälkikäteen suoritettavat kirjaukset (toimenpide, joka luontaisesti on tekijälleen vähemmän mieluisaa tekemistä). 
2.7.1 QEHS (Quality, Environmental, Health and Safety) -järjestelmä
Kokonaisvaltaisuutta tehostaakseen yritykset pyrkivät liittämään kaikki laadun, ympäristön, työterveyden ja turvallisuuden vaatimukset samaan järjestelmään. 

EtusivuPerusteet > 2.7 Kunnossapidon laatujärjestelmät Seuraava | Edellinen