oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 3.1 Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan

Seuraava | Edellinen

3.1 Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan

Kunnossapidon taloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta:

Kunnossapitostrategian valintatilanne
Tarkastellaan olemassa olevilla tuotantovälineillä ja olemassa olevissa tiloissa tapahtuvaa toimintaa. Valinnassa pyritään löytämään kannattavuudeltaan ja tehokkuudeltaan edullisimmat ratkaisut kunnossapitotoimintoihin. 

Hankintatilanne
Verrataan käyttövarmuudeltaan ja kunnossapitokustannuksiltaan eritasoisia vaihtoehtoja ja pyritään löytämään elinikäisten tuottojen ja kustannusten kannalta paras ratkaisu.

KUNNOSSAPIDON VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN
(KOKO TEOLLISUUS 1997)

Sijoitus
teollisuuden kunnossa-
pitoon
19 - 20
mrd mk
Vaikutuskohde Vaikutus Vaikutuksen arvo vuosittain
Tuotteen laatu Parempi hinta +
Käytettävyys Lisämyynti Käytettävyys +1 %
–> lisämyyntiä 4,7 mrd mk
Toimitusvarmuus Asiakastyytyväisyys,
pienemmät varastot
Varastot –10 %
–> säästöä 0,5 mrd mk
Energian käyttö Säästö hankinnassa 5 %:n säästö = n. 1 mrd mk
Raaka-aineiden käyttö Säästö raaka-ainekuluissa 1 %:n säästö = n. 2 mrd mk
Eliniän pidennys Lisämyynti, pääoman tuottoaste +
Laitoksen parantaminen Kustannussäästö Hukkatyö –1 %, kunnossapitokust. –10 %, säästö n. 2,6 mrd mk
Ympäristön suojelu Imago +
Laitos- ja työturvallisuus + +
... ... ...
Kuva 3.1 Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan

EtusivuPerusteet > 3.1 Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan Seuraava | Edellinen