oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 7.1 Laitossuunnittelun vaikutukset

Seuraava | Edellinen

7.1 Laitossuunnittelun vaikutukset
kunnossapitokustannuksiin

Laitoksen kunnossapitovaatimukset ratkaistaan valtaosin suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla ja päätöksillä.

Käyttövarmuuden jaottelu suunnittelussa huomioon otettaviin osatekijöihin

Kuva 7.1. Käyttövarmuuden jaottelu suunnittelussa huomioon otettaviin osatekijöihin.

Kaavio selventää käyttövarmuuden jaottelua kunnossapidon eri osatekijöihin, joihin kaikkiin voidaan suunnittelulla vaikuttaa. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan, missä tuotteen elinkaaren vaiheessa tehdyillä päätöksillä on minkäkin suuruinen vaikutus kunnossapidon kustannuksiin. 


Kuva 7.2. Tuotteen elinkaaren eri vaiheiden vaikutus elinjakson kustannuksiin. 

Suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla on täysin määräävä merkitys kunnossapitokustannusten suuruuteen. Keskimääräisesti tuotantohyödykkeiden LCC-analyysit osoittavat, että elinaikaiset kunnossapitokustannukset ovat suuremmat kuin kyseisten tuotteiden hankintakustannukset. Tästä tulisi seurata, että tuotantolaitteiden suunnittelussa kunnossapitonäkökohdat painaisivat yhtä paljon kuin hankintakustannusargumentit. 
Kunnossapitonäkökohtien huomioon ottamisessa on kolme selvästi erilaista tilannetta: 

 1. Valmistaja suunnittelee tuotantolaitetta omaan käyttöönsä.
  Kunnossapitonäkökohdilla on luonnollisesti suuri paino, ja hankinta- ja kunnossapitokustannusten vertailu tapahtuu kokonaiskustannusten minimiin tähdäten. 
 2. Valmistaja suunnittelee tuotantolaitetta asiakkaan tilauksen ja tuotemäärittelyn mukaisesti.
  Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se, mitä asiakas on toimitussopimuksessa vaatinut ja miten tarkentanut käyttövarmuuteen liittyvät ominaisuudet. 
 3. Valmistaja suunnittelee tuotteen vakiotuotteena.
  Tuote myydään asiakkaalle varastosta tai vakiotuotteena ilman tilaajakohtaisia suunnitteluvaatimuksia. Kunnossapitovarmuuteen liittyvien näkökohtien huomioon ottaminen riippuu voimakkaasti valmistajan valitsemasta tuotepolitiikasta, joka voidaan jakaa kolmeen tyyppiryhmään: 
 • Huippumalli, joka on sekä suorituskyvyltään että käyttö- ja kunnossapito-ominaisuuksiltaan korkeata luokkaa. 
 • Talousmalli, jossa suorituskyky, käyttö- ja kunnossapito-ominaisuudet sekä hinta muodostavat LCC-ajattelulla parhaan kokonaisuuden. 
 • Riisuttu malli, joka on halvin hankintahinnaltaan. Usein tässä mallissa on monia kertakäyttöisyyden piirteitä. 
Kiristyneillä markkinoilla kunnossapito-ominaisuuksien ja elinikäkustannusten merkitys asiakkaan päätöksenteossa alkaa voimistua. Tästä syystä suunnittelijan on otettava kunnossapitonäkökohdat huomioon tasavertaisina suorituskykynäkökohtien kanssa. 

7.1.2  Ylläpitävä suunnittelu
Ylläpitävällä suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjän omaa suunnittelutoimintaa, jonka tarkoituksena on suunnitella 

 • kunnossapidon konstruktiomuutostarpeet
 • kunnossapidon työvälineet
 • modifikaatiot
 • perusparannukset.
Ylläpitosuunnittelussa suora kontakti käyttöön on vieläkin tärkeämpi kuin tuotesuunnittelussa. Sen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä ylläpidettäviä kohteita.

EtusivuPerusteet > 7.1 Laitossuunnittelun vaikutukset Seuraava | Edellinen