oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 7.2 Kunnossapidettävyyden suunnittelu

Seuraava | Edellinen

7.2 Kunnossapidettävyyden ja kunnossapitovarmuuden
huomioon ottaminen suunnittelussa

7.2.1  Vaikuttamisvaiheet
Tässä tarkastellaan tilannetta suunnittelijan näkökulmasta, koska juuri suunnittelijan kautta toimenpiteet toteutuvat. Vaikutukset ovat kuitenkin tärkeämpiä ostajalle eli käyttäjälle. Käyttäjän on hankintaa tehtäessä panostettava siihen, että suunnittelija ottaa tässä esitetyt näkökohdat huomioon suunnittelussaan. On luonnollista, että valmistaja pääsääntöisesti tekee sen, mitä häneltä tilataan ja mistä hänelle maksetaan.
Kunnossapidettävyys- ja kunnossapitovarmuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa.

MITÄ AIKAISEMMASSA KEHITYSVAIHEESSA
KUNNOSSAPIDETTÄVYYSNÄKÖKOHDAT OTETAAN HUOMIOON,
SITÄ PAREMMAT JA TEHOKKAAMMAT OVAT VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET.

Kunnossapidettävyyssuunnittelun kannalta toimenpiteet voidaan jakaa alla olevan kuvan 7.3 mukaisesti.

7.2.2 Sopimusneuvottelut ja tarjoussuunnittelu
Ostajan on muotoiltava tarjouspyyntö sellaiseksi, että se pitää sisällään vaatimukset kunnossapidettävyydestä ja kunnossapitovarmuudesta. Mikäli halutaan toimittajan sitoutuvan tuotetta koskevaan tuotetukeen myös kunnossapidon osuudelta, se on määriteltävä tarjouskyselyssä.

 

Kuva 7.3. Toimituksen vaikuttamisvaiheet kunnossapito-ominaisuuksiin.

7.2.3 Toimitussopimus
Yleistä kunnossapidettävyysvaatimuksista
Valmistaja luonnollisesti pyrkii suunnittelemaan sen, ja yleensä vain sen, mitä tilaaja on häneltä tilannut. Näin ollen on välttämätöntä, että tilaussopimuksessa määritellään myös käyttövarmuutta koskevat vaatimukset.
Kunnossapitovaatimusten suhteen tilanne on huomattavasti vaikeampi. Melkein kaikki mitattavissa olevat suureet ovat tilastollisia, ja niihin on käyttäjillä ja käyttäjän toimintapolitiikalla suuri vaikutus.
Tästä huolimatta on erittäin tärkeätä, että toimitussopimukseen on sisällytetty kunnossapitoa koskevat vaatimukset mahdollisimman kattavasti ja todennettavasti.
Kaikkein selvin olisi tietysti vaatimus, jossa takuusakon uhalla määritetään laitteen suurin sallittu epäkäytettävyysaika ja korkeimmat sallitut kunnossapitokustannukset. Tällainen sopimus riippuu kuitenkin aina käyttäjästä ja vaatii selkeät ja varsin yksityiskohtaiset pelisäännöt.

EtusivuPerusteet > 7.2 Kunnossapidettävyyden suunnittelu Seuraava | Edellinen