oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > Johdanto

Seuraava | Edellinen

Johdanto

Tämän teoksen on tarkoitus täyttää se opiskelumateriaaliaukko, joka teknillisissä perusopinnoissa on kunnossapitotekniikan kohdalla. 

Kunnossapitotekniikan opiskelu voidaan jakaa kolmeen osaan:

       

Kuva:  Kunnossapidon opiskelun kolmijalka

Kunnossapidon perusteet ovat hitaasti muuttuvia tosiasioita, joiden varaan eri yritysten, tuotteiden ja organisaatioiden kunnossapito rakentuu. 

Esitettyjä perusteita voidaan soveltaa hyvinkin erilaisten kohteiden, kuten paperikoneiden, autojen, lentokoneiden, kiinteistöjen tai kodinkoneiden kunnossapitoon. 

Kunnossapidon suunnittelu edeltää aina kunnossapidon suorittamista. Jos laite menee rikki yllättäen, jää suunnitteluaika varsin lyhyeksi, mutta suunnittelu on aina mukana. Kunnossapidon suunnittelu vaatii laaja-alaisia tietoja. Kunnossapidettävän kohteen (esimerkiksi paperikoneen, auton tai rakennuksen) suunnitteluperiaatteet on tunnettava, jotta sen alkuperäinen toimintataso voidaan palauttaa. 

Kunnossapidon toimintojen, kuten varaosatoimintojen, kuljetusten ja suorittajien valinnan suunnittelu edellyttää yrityskohtaisten menettelyjen ja mahdollisuuksien tuntemista. Tämä suunnittelu on usein paras tehdä laitesuunnittelijan ja kunnossapitosuunnittelijan yhteistyönä. 

Kunnossapidon teknologiat ovat niitä konkreettisia menetelmiä, joita käytetään kunnossapitoa suoritettaessa. Ne ovat voimakkaasti laite- ja ympäristösidonnaisia. Tyypillisiä esimerkkejä ovat erilaiset mittaukset, pinnoitukset, voitelut ja osien vaihdot. 

EtusivuPerusteet > Johdanto Seuraava | Edellinen