oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 6. Sähkökunnossapidon mittauksia

Seuraava | Edellinen

6. Sähkökunnossapidon mittauksia

Erilaisilla mittauksilla voidaan täydentää silmämääräisesti ja muilla aisteilla tehtyä sähköjärjestelmän kunnonmääritystä ja vianhakua.

6.1 Yleismittarin ja jännitteenkoettimen käyttö
Sähköyleismittarilla voidaan nopeasti ja helposti mitata jännite, virta ja resistanssi (vastus). Yleismittarit mittaavat sekä tasa- että vaihtovirtaa.
Hyvin suurten (eristysvastus) ja pienten (johtokyky) resistanssien mittaamisessa yleismittari ei ole luotettava. Niihin mittauksiin on olemassa erilliset eristysvastus- ja käyttöönottomittarit.
Jännitteenkoettimet ovat nopeita ja turvallisia, kun varmistutaan laitteen jännitteettömyydestä. Jännitteenkoettimet ovat hyvin käyttökelpoisia myös laitteiston vianhaussa. Vioittunut laite löytyy usein ohjauspiirikaavion opastamana jännitteellisyyttä tunnistellen.
  
6.2 Eristysvastusmittaukset
Eristyksien huono kunto voi aiheuttaa oikosulun. Hyväkuntoisissa eristyksissä mitataan megaohmien luokkaa oleva resistanssi eli vastus (megaohmi = 1 000 000 ohmia).
Suurten resistanssien luotettavaan mittaukseen sopii yleismittaria paremmin erityinen eristysvastusmittari tai saman ominaisuuden sisältävä käyttöönottomittari.
Tyypillinen eristysvastusmittaus on kaapelien ja johtimien eristyksen kunnon mittaaminen johtimien välillä ja johtimista maadoitukseen.
Toinen tyypillinen eristysvastusmittaus on sähkömoottorin käämityksen eristyksen mittaaminen käämien välillä ja käämeistä moottorin runkoon.


6.3 Käyttöönottomittaukset
Konedirektiivi määrittelee uusille sähköjärjestelmille käyttöönottomittaukset. Käyttöönottomittauksilla on merkitys myös sähkökunnossapidossa: ominaisuuksien tulee säilyä vuosien käytössä.
Käyttöönottomittauksia ovat:
  • eristysvastusmittaukset, joissa mittauksen kohteena ovat suuret vastusarvot
  • johtavuusmittaukset, joissa mittauksen kohteena ovat hyvin pienet vastusarvot:  suojajohtimen jatkuvuudet (maadoitukset), johtimien johtavuus (saadaan oikosulkuvirta ja suojien mitoitusarvot) 
  • kolmivaihejärjestelmässä vaihejärjestyksen mittaaminen (vaikuttaa moottorin pyörimissuuntaan) 
  • vikavirtasuojien ja sulakkeiden toiminnan testaaminen. 
6.4 Lämpökamerakuvaukset
Lämpökameramittauksia käytetään yleisesti rakennusten lämpövuotojen paikallistajina. Lämpökameramittauksilla on paikkansa myös sähkölaitteiden ja järjestelmien ennakoivassa kunnossapidossa.

Etusivu > Sähkötekniikka > 6. Sähkökunnossapidon mittauksia Seuraava | Edellinen