oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

EtusivuSähkötekniikka > 4. CASE2: Ennakoiva kunnossapito

Seuraava | Edellinen

4. CASE2: Ennakoiva kunnossapito: Lämpökameramittaukset

Lämpökameramittauksissa on todettu normaalista poikkeavaa lämmön kohoamista ruuviliitoksissa, jousikontakteissa, sähkökojeissa ja kaapeleissa. Mikä on poikkeavan lämmönnousun syy ja mitä pitäisi tehdä?

Vika: Mahdollinen syy: Kerro korjaustapa:
Ruuviliitokset ja jousikontaktit ovat lämmenneet. Liitos on löystynyt tai kontakti likaantunut/hapettunut.
Huonontunut johtavuus aiheuttaa lämpötehon P = I x I x R,  missä I = liitoksen läpi kulkeva virta, R = liitoksen (lisääntynyt) ylimenovastus.
Kaapeli on lämmennyt. Kaapelin poikkipinta-ala on kuormitukseen (virtaan) nähden liian pieni. Kuormitus on ehkä kasvanut. Lämpöteho P = I x I x R, missä I = liitoksen läpi kulkeva (lisääntynyt?) virta ja R = kaapelin vastus (resistanssi). Lisättäessä poikkipinta-alaa R pienenee.
Sähkölaite on lämmennyt (moottori, muuntaja tms.). Kuormitus on lisääntynyt, jäähdytys heikentynyt tai laitteessa on vika.
Kolmivaihe-
johdossa yksi vaihe lämpenee liikaa.
Kuormitus on epäsymmetrinen.


Etusivu > Mekaniikka > 4. CASE2: Ennakoiva kunnossapito Seuraava | Edellinen