oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

EtusivuSähkötekniikka > 4. CASE3: Korjaava kunnossapito

Seuraava | Edellinen

4. CASE3: Korjaava kunnossapito: Sähkömoottorin nopeudensäätöön käytettävä taajuusmuuttaja

Sähkömoottorin nopeudensäätöön käytettävä taajuusmuuttaja antaa eri vikailmoituksia ohjauspaneelissaan. Mitkä ovat vikailmoitusten syyt ja mitä pitäisi tehdä?

"Älykkäät" laitteet yleistyvät teollisuudessa. Eräs merkki laitteen älykkyydestä on siihen rakennettu diagnostiikka. Laite tutkii itseään ja ympäristöään, ja havaittuaan vian laite ilmoittaa siitä näyttötaulussaan vikakoodilla tai vikatekstillä.
Taajuusmuuttaja on yksi tällaisella diagnostiikalla varustettu laite. Taajuusmuuttajaa käytetään oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden tai vääntömomentin säätämiseen. Taajuusmuuttajien käyttö lisääntyy teollisuudessa voimakkaasti.
Seuraavassa tarkastelemme tyypillisiä taajuusmuuttajan vikailmoituksia. Mitkä ovat vian aiheuttajia, ja mihin toimenpiteisiin sähkökunnossapidon tulisi ryhtyä?Vika: Mahdollinen syy: Kerro korjaustapa:
Ylivirta Taajuusmuuttaja on havainnut DC-välipiirissään liian suuren jännitteen. Syynä voi olla liian lyhyt hidastuvuusaika (liian nopea moottorijarrutus), moottori generoi taajuusmuuttajan jännitteen tai syöttöjännitteessä on suuria jännitepiikkejä.
Ylijännite Taajuusmuuttaja on havainnut (DC - välipiirissään) liian suuren jännitteen. Syynä voi olla liian lyhyt hidastuvuusaika (liian nopea moottorijarrutus), moottori generoi taajuusmuuttajan jännitteen tai syöttöjännitteessä on suuria jännitepiikkejä.
Maasulku Taajuusmuuttaja on havainnut vuodon moottorikaapelissa, virtojen summa ei ole nolla. Syynä voi olla eristevika moottorikaapelissa tai moottorissa.
Alijännite Taajuusmuuttaja on havainnut DC-välipiirissään liian pienen jännitteen. Syynä voi olla hetkellinen tai pysyvä alijännite syöttöverkossa.
Syöttövaihe-
valvonta
Taajuusmuuttaja on havainnut yhden syöttövaiheen puuttuvan.
Lähtövaihe-
valvonta
Taajuusmuuttaja on havainnut, että yhdessä moottorille menevässä vaiheessa ei ole virtaa.
Taajuus-
muuttajan
alilämpötila
Taajuusmuuttaja on havainnut alilämpötilan (esimerkiksi alle –10°C).
Taajuus-
muuttajan
ylilämpötila
Taajuusmuuttaja on havainnut ylilämpötilan (esimerkiksi yli +70°C) jäähdytyselementissään.
Moottorin ylilämpötila Taajuusmuuttaja on havainnut moottorin lämpötilan valvonnassa ylilämpötilan. Moottorilla on ylikuorma.

Hyvin usein vian aiheuttaja on taajuusmuuttajan ympäristössä. Usein huomataan, että käyttöönotossa on annettu taajuusmuuttajalle vääriä toiminta-arvoja (parametreja).

Kunnossapidon tasosta riippuu, hoidetaanko oiretta vai itse sairautta. Diagnostiikka johdattaa vianetsijän jäljille, se sulkee pois monta epätodennäköistä vikaa ja ehdottaa todennäköisintä vikaa. Tästä eteenpäin tulee kunnossapitäjän ammattitaito esiin.
Taajuusmuuttajan vikojen etsinnässä tulisi osata käyttää vähintäänkin yleismittaria jännitteen ja eristysvastuksen mittaamiseen. Tarkemmat mittaukset voi suorittaa erityisellä eristysvastusmittarilla.

Taajuusmuuttaja voi toki myös vikaantua tai vaurioitua niin, että se pitää vaihtaa toiseen. On tärkeää noudattaa sähkötyöturvallisuutta kaikissa toimenpiteissä. Erityisen tärkeää on kohteen jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteettömyyden säilymisen varmistaminen koko työn ajan.

Etusivu > Mekaniikka > 4. CASE3: Korjaava kunnossapito Seuraava | Edellinen