Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät > 5.2. Liekkifotometria
 
Edellinen | Seuraava

5.2. Liekkifotometria

Peruskäsitteet
Periaate

Liekkifotometriassa liuotettu näyte sumutetaan liekkiin, jolloin liuotin höyrystyy ja liuoksessa olleet yhdisteet hajoavat kuumuudessa alkuaineikseen. Liekin korkea lämpötila virittää osan atomeista. Viritystilan lauetessa atomi säteilee valokvantin.

Soveltuvuus
Liekkifotometria soveltuu helposti virittyvien metallien kvantitatiiviseen määritykseen. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin alkali- ja maa-alkalimetallien kvantitatiiviseen määritykseen.

Rajoitukset
Toisinaan häiriötä aiheuttavat anionit, jotka muodostavat pysyviä yhdisteitä tutkittavien metalli-ionien kanssa. Häiriötä saattaa aiheuttaa muun muassa SO42- ja PO43- -ionit.

Liekkifotometria

Liekkifotometriassa liuotettu näyte sumutetaan liekkiin, jolloin liuotin höyrystyy ja liuoksessa olleet yhdisteet hajoavat kuumuudessa alkuaineikseen. Liekin korkea lämpötila virittää osan atomeista. Viritystilan lauetessa atomi säteilee valokvantin. Mitä enemmän liekissä eli alun perin näyteliuoksessa on kyseisiä atomeja, sitä suurempi osa niistä virittyy ja sitä voimakkaampi valosignaali saadaan.

Laitteisto
Laitteisto koostuu polttimesta, johon määritettävän aineen liuosta johdetaan, prisma- tai hilajärjestelmästä, joka erottaa halutun aallonpituuden. Lisäksi tarvitaan detektori (valokenno), joka mittaa säteilyn voimakkuuden.

analyysimenetelmat_5-2_1.gif
Kuva 1. Liekkifotometrian toimintaperiaate

Lisätietoa Internetistä
http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/analytic/ac-meths.htm
http://www.calvin.edu/academic/chemistry/faculty/sinniah/chem329/ksinan1.htm#uv
http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/sound.html
http://www.shsu.edu/~chemistry/primers/primers.html
http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/bwspctro.htm
http://ep.llnl.gov/msds/orgchem/spectroscopy.html
http://www.chem.ucla.edu/~webspectra/
http://www.infochembio.ethz.ch/links/en/spectrosc_mass_lehr.html
http://www.spectroscopynow.com/Spy/basehtml/SpyH/1,1181,0-4-773-0-773-directories--0,00.html


Etusivu > Analyysimenetelmät > 5.2. Liekkifotometria
Edellinen | Seuraava