Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät
 

 Analyysimenetelmät


1. Johdanto
    - Kemiallinen analyysi
    - Näytteenotto
    - Analyysin vaiheet


2. Erotusmenetelmät
    1) Yleistä erotusmenetelmistä
        ja Neste-nesteuutto

    2) Kromatografiset menetelmät
    3) Pylväskromatografia
    4) Ohutlevykromatografia
    5) Kaasukromatografia
    6) Nestekromatografia

3. Painoanalyysi eli gravimetria
    Painoanalyysissa tutkittava aine erotetaan ja
    sakka tai hehkutusjäännös punnitaan


4. Mitta-analyysi eli volumetria
    - Saostustitraus
    - Happo-emästitraus
    - Kompleksometrinen titraus
    - Hapetus-pelkistytitraus


5. Spektrometriset menetelmät
    1) Yleistä spektroskopiasta

    2) Liekkifotometria
    3) Atomiabsorptiospektrometria
    4) Infrapunaspektrometria
    5) Massaspektrometria
    6) NMR-spektrometria

6. Sähkökemialliset mittausmenetelmät
    1) Yleistä sähkökemiallisista menetelmistä

    2) Potentiometria
    3) Konduktometria
    4) Amperometria
    5) Biamperometria
    6) Coulometria
    7) Sähkögravimetria


7. Muut menetelmät
    1) Polarimetria. Mitataan polarisoituneen
        valon kääntyminen.
    2) Refraktometria. Määritetään aineen
        taitekerroin.
    3) Termogravimetria (TGA, thermogravimetric
        analysis). Näytteen massan muutos
        lämpötilan funktiona.
    4) Differentiaalinen terminen analyysi
        (DTA, differential thermal analysis).
        Mitataan reaktiossa vapautuvan tai
        sitoutuvan lämpöenergian määrä.


Etusivu > Analyysimenetelmät