Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysiohjeet > Etanoli
 

 Etanolin kaasukromatografinen määritys

Tavoite
Työssä määritetään alkoholijuoman, viinin tai oluen, etanolipitoisuus tilavuusprosentteina (% - v) kaasukromatografisesti sisäisen standardin menetelmällä. Jos näytteenä käytetään väkevämpää alkoholijuomaa, laimennetaan se standardialueelle sopivaksi.

Periaate

Etanoli määritetään kvantitatiivisesti tunnettujen standardiliuosten avulla. Suositeltavinta on käyttää sisäisen standardin menetelmää, millä voidaan vähentää injisoinnista johtuvaa virhettä.

Sisäinen standardi on yhdiste, joka muistuttaa määritettävää yhdistettä, mutta erottuu kromatogrammissa selvästi eri piikkinä. Tässä työssä sisäisenä standardina käytetään n-propanolia, jota pipetoidaan kaikkiin etanolistandardeihin ja näytteisiin sama määrä.

Standardikuvaaja piirretään siten, että x-akselille tulee etanolin standardiliuosten pitoisuus (% - v) ja y-akselille sisäisen standardin ja etanolistandardin piikkien pinta-alojen suhde.

Laitteet ja välineet
- Kaasukromatografi FID-detektori
- Kapillaarikolonni esim. NB-351 (hnuNordion)
- GC-ruisku esim. Exmire MS(E10U (hnuNordion)

Kaasut
- Kantokaasu: Helium, 2 ml/min
- Detektorikaasut: Vety ja ilma
- Split 1:50

Reagenssit
- Etanoli AaS 99,5 %
- n-Propanoli p.a

Ajo-olosuhteet
- Injektori 200 °C
- Detektori 250 °C
- Lämpötilaohjelma 40 °C/1 min  ->  40 °C/min  ->  80 °C/4 min
- Injisointitilavuus 1 µl

Standardiliuokset
A.
Valmista ja laske etanolin standardiliuokset seuraavasti:

1. 0,5 ml eli 500 µl etanolia laimennetaan RO-vedellä 10 ml mittapullossa
    merkkiin.
2. Standardiliuoksen tilavuus - % lasketaan seuraavasti:

100 % x   0,5 ml 
10,0 ml
3. 700 µl etanolia laimennetaan 10 ml mittapullossa merkkiin.
4. 900 µl etanolia laimennetaan 10 ml mittapullossa merkkiin.
5. 550 µl etanolia laimennetaan 5 ml mittapullossa merkkiin.
6. 650 µl etanolia laimennetaan 5 ml mittapullossa merkkiin.
7. 750 µl etanolia laimennetaan 5 ml mittapullossa merkkiin.

B. Sisäisen standardin valmistus:

900 µl n-propanolia laimennetaan 10 ml mittapullossa RO-vedellä merkkiin.

C. Käyttöstandardit valmistetaan sekoittamalla sisäistä standardia ja
    etanolistandardia 1:1 esimerkiksi seuraavasti:

1. Ota 1 ml ensimmäistä etanolistandardia ja 1 ml sisäistä standardia ja sekoita.
2. Ota 1 ml toista etanolistandardia ja 1 ml sisäistä standardia ja sekoita.
3. Jatka loput standardit samalla tavalla.

Näytteet
Viini, olut tms. juoma, jonka pitoisuus on standardialueella (5,0 % - 15,0 %)
Sekoita näytettä ja sisäistä standardia 1:1 esimerkiksi 1 ml molempia.

Suoritus
Injisoi käyttöstandardeja ja näytteitä 1 µl GC-laitteen injektoriin, mielellään jokaista kaksi kertaa. Suositeltava injisointitekniikka on ottaa näyteruiskuun ensin 1 µl liuotinta, sitten 1 µl näytettä ja vielä 1 µl liuotinta.

Tulosten käsittely
Piirrä etanolistandardeista kuvaaja mm-paperille tai excelillä siten, että x-akselille tulee standardien pitoisuus tilavuusprosenttina (v - %) ja y-akselille vastaavan standardiajon etanoli- ja n-propanolipiikkien pinta-alojen suhde.
Lue kuvaajalta tai laske excel-kaavalla näytteen etanolipitoisuus mahdollinen laimennuskerroin huomioiden.

Etusivu > Analyysiohjeet > Etanoli


Mittaus-
pöytäkirja

(28 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)