Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Elintarvikenäytteenotto
 

 ElintarvikenäytteenottoNäytetyyppi
Elintarvikkeet ovat kasveista ja eläimistä peräisin olevia tuotteita. Kemialliselta koostumukseltaan ne ovat monimutkaisia. Ne sisältävät orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä, joita toiset eliöt voivat käyttää hyväkseen ravintoketjussa.
Ravintoaineet ovat elintarvikkeiden sisältämiä alkuaineita tai yhdisteitä. Ne jaetaan makro- ja mikroravinteisiin.

Makroravinteet: suuruusluokka useita grammoja/ 100 grammaa tuotetta
- vesi
- proteiini
- rasva
- hiilihydraatit

Mikroravinteet: suuruusluokka milli- tai mikrogrammoja / 100 g tuotetta
- kivennäisaineet
- vitamiinit

Lisäksi elintarvikkeissa on väriaineita, aromiaineita, lisäaineita ja vieraita aineita.

Suomen ja EU:n lainsäädännössä on määrätty miten energiaravintoaineet ja ravintolisät tai muut aineet on ilmoitettava kuluttajalle päällysmerkinnöissä. Samoin siellä on raja-arvot vieraille aineille.
Elintarvikenäyte voi olla kasvi, eläin, kuiva, kostea, säilyvä tai herkästi pilaantuva. Näytteen tulee olla edustava. Näytteenotto on suunniteltava tapauskohtaisesti ja huolellisesti, jottei se aiheuta virhettä tuloksiin. Etukäteen tulee miettiä mitä näytteestä halutaan tietää, millä tavalla tutkitaan, milloin tutkitaan, milloin ja miten usein näyte otetaan, paljonko sitä tarvitaan kerralla, millaisilla välineillä näyte otetaan, miten säilytetään tutkimuksiin asti jne. Kirjallisuudessa on paljon ohjeita ja neuvoja eri tyyppisille näytteille ja erilaisia analyyseja varten.
Näyte ei saa muuttua matkalla laboratorioon. Tavallisesti näyte pidetään kylmässä ja pimeässä, mielellään pakastettuna, jos tutkimuksia ei tehdä heti.

Tutkimussuunnitelma
- näytteenottosuunnitelma
- analyysit
- analyysimenetelmät ja niiden testaus
- analyysien tekemisen ajankohta
- raportointi

Lähteet ja näytteenotosta lisätietoa
- SFS 4160 ja NMKL-raportti n:o 8, 1990.
- Mattila, Pirjo, Piironen, Vieno ja Ollila, Velimatti. 2001. Elintarvikekemia
  ja -analytiikka. Yliopistopaino. Helsinki

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Elintarvikenäytteenotto


 

 


Linkkejä

Finlex.fi