Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Johdanto
 

 Johdanto
Elintarvikkeiden laatua tutkitaan alkutuotannosta lähtien monia kertoja teollisen tuotannon ja kaupallisen jakelun eri vaiheiden aikana aina kuluttajalle saakka. Jo tuotekehityksessä määritellään elintarvikkeelle haluttu laatu, joka sen täytyy täyttää. Laatua valvotaan

  • aistinvaraisilla,
  • mikrobiologisilla,
  • kemiallisilla ja
  • fysikaalisilla menetelmillä.

Elintarvikkeen objektiivinen, mitattava laatu voidaan mitata tuotteesta rekisteröityinä arvoina. Objektiivinen laatu koostuu toiminnallisesta, aistittavasta, hygieenisestä ja ravitsemuksellisesta laadusta.

Aistittava laatu koskee ulkonäköä; esim. väriä, tuoreutta, virheettömyyttä ja hajua ja makua sekä rakennetta. (www.nmkl.org)

Hygieeninen laatu tarkoittaa elintarvikkeen turvallisuutta. Turvallinen elintarvike ei sisällä haitallisessa määrin pilaavia ja/tai tauteja aiheuttavia mikrobeja, vieraita aineita, kuten raskasmetalleja, hormoneja, torjunta- tai lääkeaineita eikä myöskään kasveissa tai eläimissä luonnostaan esiintyviä haitallisia aineita. (Elintarvikelaki)

Ravitsemuksellinen laatu koskee elintarvikkeiden ravintosisällön monipuolisuutta. Se kertoo myös elintarvikkeen terveysvaikutuksista, kuten esim. rasvahappokoostumuksesta, vitamiini- tai kivennäisainepitoisuudesta ja rasvojen hapettumisen estymisestä eli antioksidanttivaikutuksesta.


Lähteet:

  • Leppälahti, Kati ja Ukkonen, Mervi, toim. 2000. Pieni kirja ruoan laadusta. PrintLink Oy, Helsinki.
  • Mattila, Pirjo, Piironen, Vieno ja Ollilainen, Velimatti. 2001. Elintarvikekemia ja analytiikka. Yliopistopaino, Helsinki.
  • Peltosaari, Leena ja Raukola, Hilkka. 1991. Ravitsemustieto. Otava. Helsinki.

 


 

 


Linkkejä

Elintarvikevirasto

Kansanterveyslaitos:
- Fineli - elintarvikkeiden
  koostumustietopankki

- Ravitsemustietoa

Maa-ja metsätalous-
ministeriö:
- Elintarvikkeet
- Elintarviketalouden
  laatu

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

Elintarviketeollisuus-
liitto


Finfood - Suomen Ruokatieto ry

Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Puutarhaliitto

Ympäristöhallinto

Kuluttajaliitto

Margariinitiedotus

Viljavuuspalvelu

Suomen Standardoimisliitto SFS ry

Ulkomaiset linkit

International Diabetes Federation

Nordic Committee on Food Analysis

ISO-standars