Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Kalvosuodatusmenetelmä
 

Kalvosuodatusmenetelmä
veden mikrobiologisessa tutkimuksessa

Yleistä
Kalvo- eli membraanisuodatusmenetelmä soveltuu käytettäväksi vesinäytteiden bakteriologisessa tutkimuksessa riippumatta bakteeritiheydestä. Sameat tai kalvolle pidättyviä, bakteerien kasvua ehkäiseviä tekijöitä sisältävät vedet tutkitaan putkimenetelmällä.

Periaate
Vesi suodatetaan kalvon läpi, jonka huokoskoko on riittävän pieni pidättämään bakteerit kalvolle. Kalvo inkuboidaan kiinteällä kasvualustalla. Lisääntymiskykyiset bakteerit kasvavat tietyissä olosuhteissa pesäkkeiksi, jotka lasketaan.

Laitteet ja välineet

 • Lasitavarat
  Lasitavarat pestään synteettisellä pesuaineella ja kuumalla vedellä, huuhdellaan 6 – 12 kertaa kuumalla vedellä ja lopuksi puhtaalla vedellä. Lasitavarat steriloidaan 1h 170 °C.
 • Näyte- ja laimennusvesipullot
  Lasi- tai muusta sopivasta materiaalista valmistetut pullot steriloidaan. Jos pullossa on hioskorkki, korkki suojataan foliolla.
 • Pipetit
  Pipettien tulee tyhjentyä nopeasti ja niin tarkasti, että pipetin virhe ei ylitä 2,5% ja tilavuusmerkintöjen tulee olla selvät. Pipetit steriloidaan kuumailmakaapissa astiassa, joka ei sisällä kuparia.
 • Petrimaljat
  Lasimaljat steriloidaan kuumailmakaapissa. Muovimaljat myydään steriileinä.
 • Suodatinlaite
  Suodatinlaitteisto koostuu:
  1. Saumattomasta suppilo, jossa on suodatinta kannattava tukeva huokoinen kalvo
  2. imupullo
  3. vesisuihkupullo
   Suodatinlaite steriloidaan autoklavoimalla. Suppilo voidaan steriloida myös polttamalla 20 – 30 s etanolia siinä.
 • Suodatinkalvot
  • Suodatinkalvot voidaan steriloida autoklaavissa 10 min 121°C. Valmiiksi steriloituja kalvoja on saatavilla kaupallisesti.
 • Pyöreäkärkiset pinsetit
 • Kuumailmakaappi vähintään 170 °C.
 • Lämpökaappi inkobointia varten
 • Autoklaavi sterilointia varten
 • Pesäkelaskulaitteisto

Kasvualusta ja laimennusvesi
Reagensseina käytetään analyysipuhdasta laatua. Puhdistetun veden sähkönjohtavuuden on oltava < 0,1 µS/cm eikä siinä saa olla yli 45 µm läpimittaisia hiukkasia ja kuparipitoisuuden tulee olla alle 10 µg/l.

Kasvualusta
Kasvualustaa käytetään sellainen määrä, että maljalle tulee vähintään 2 mm paksuinen kerros.

Laimennusvesi

 • Kaliumdivetyfosfaatti, KH2 PO4         0,0425 g
 • Magnesiumsulfaatti, Mg SO4 7H2O   0,250 g
 • Natriumhydroksidi, NaOH                  0,008 g
 • Puhdistettu vesi                                1 l
 1. Kaliumdivetyfosfaatin kantaliuos
  Liuotetaan 42,5 g KH2 PO4 litraksi liuosta.
 2. Magnesiumsulfaattiliuos
  Liuotetaan 50,0 g Mg SO4 7H2O litraksi liuosta.
 3. Natriumhydroksidiliuos
  Liuotetaan 8 g NaOH litraksi liuosta.
 4. Natriumkloridiliuos
  Liuotetaan 10 g NaCl litraksi liuosta. Natriumkloridi liuosta käytetään puhdistetun veden asemasta tutkittaessa murtovesiä.
 5. Laimennusveden valmistus
  990 ml puhdistettua vettä tai 990 ml 10 g/l NaCl liuosta lisätään 1 ml kaliumdivetyfosfaatin kantaliuosta, 5 ml magnesiumsulfaattiliuosta ja 1 ml natriumhydroksidiliuosta ja täytetään litraksi. Steriloidaan autoklaavilla 15 min 120 °C.

Näyte
Näyte otetaan työohjeen vesinäytteenotto mikrobiologisessa tutkimuksessa mukaan.

Suoritus
Kalvo steriloidaan keitetyssä vedessä muutama minuutin ajan. Pinsetit steriloidaan kastamalla ne etanoliin ja sytyttämällä pinsetteihin jäänyt alkoholi tuleen. Steriloitu kalvo siirretään steriloiduilla pinseteillä steriloidun suodatinlaitteen huokoiselle levylle. Suodatinlaite ja kalvo jäähdytetään suodattamalla steriiliä vettä. Näyte sekoitetaan ravistamalla pulloa 25 kertaa. Edullisin pesäkemäärä on halkaisijaltaan 45 mm kalvolla noin 100 kappaletta. Jos näytettä laimennetaan tehdään siitä eksponentiaalinen laimennussarja 1/10 (10 ml näytettä 90 ml laimennusvettä) tai 1/100
(1 ml näytettä 99 ml laimennusvettä).

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Kalvosuodatusmenetelmä


Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)