Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit
 

 Ympäristöanalyysit


Maa
- Fysikaaliset mittaukset
   - Kosteus
   - Multavuus
   - Tilavuuspaino
   - Johtoluku
   - pH maanäytteestä
- Kemialliset analyysit
   - Fosfori
   - Kalsium, magnesium ja kalium
- Aistinvarainen arviointi
   - Maalajin määritys
     sormituntumalla

- Mikrobiologiset määritykset
Etusivu > Ympäristöanalyysit


Vesi
- Mitä se vesi oikein onkaan?
- Fysikaaliset mittaukset
   - pH vedestä
   - Sameuden nefelometrinen
     määritys

   - Sähkönjohtavuus
- Kemialliset analyysit
   - Kokonaistyppi jätevedestä
   - Rauta
   - Fosfori
   - Alumiini
   - Mangaani
   - Nitraatti
   - Liuennut happi
   - Hapen kulutus
   - Kalsiumin ja magnesiumin
     summa

   - Alkaliteetti ja asiditeetti
   - Biokemiallinen hapenkulutus
- Aistinvarainen arviointi
- Mikrobiologiset määritykset
   - Vesinäytteenotto
     mikrobiologista
     tutkimusta varten

   - Kalvosuodatusmenetelmä
   - Koliformiset bakteerit


Ilma
- Fysikaaliset mittaukset
- Kemialliset analyysit
- Aistinvarainen arviointi
- Mikrobiologiset määritykset

Pikamenetelmät