Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Johtoluku
 

Johtoluvun määrittäminen maanäytteestä

Yleistä
Johtoluku kuvaa maan vesiliukoisten suolojen pitoisuutta. Mitä enemmän maassa on vesiliukoisia suoloja, sitä paremmin liuos johtaa sähköä ja sitä korkeampi on johtoluku. Johtoluku on tavallisissa peltomaissa yleensä alle 2,5. Johtoluvun tulisi olla kasvihuonemaissa 4-6. Mikäli maan johtoluku on yli 10, on syytä selvittää mistä se johtuu. Korkea johtoluku saattaa aiheutua joko liiasta lannoituksesta tai alunasuoloista. Mikäli suolapitoisuus johtuu pääasiassa alunasta, on johtoluku yleensä korkea, mutta pH ja ravinnepitoisuudet alhaiset.

Reagenssit ja välineet
- 0,1M KCl-liuos johtokykymittarin virittämistä varten
- 100ml dekantterilaseja (keitinlaseja)
- Huhmare

Laitteet

- Johtokykymittari

Periaate
Maanäytteen johtolukua määritettäessä näyte lietetään veteen ja suspension sähkönjohtavuus mitataan. Johtoluku saadaan kertomalla sähkönjohtavuus (mS/cm) luvulla 10.

Näytteen säilytys ja esikäsittely
Maanäytteen annetaan kuivua näyterasia avattuna useita viikkoja huoneenlämpötilassa. Maanäytteestä kerätään pois pikkukivet, oljet ym. jauhautumattomat ainekset, jonka jälkeen se jauhetaan myllyssä hienoksi jauheeksi. Jauhaminen voidaan suorittaa myös huhmareessa.

Työn suoritus
100ml:n dekantterilasiin (keitinlasiin) mitataan 20ml ilmakuivaa, jauhettua maata, jonka jälkeen siihen lisätään 50ml puhdistettua vettä ja sekoitetaan suspensio hyvin. Ellei käytössä oli 20ml:n mitta-astiaa, voidaan punnita 20ml vastaava näytemäärä käyttäen apuna maan tilavuuspainoa. Astia peitetään haihtumisen estämiseksi ja annetaan seisoa yön yli.
Seuraavana päivänä johtokykymittari kalibroidaan/viritetään laitteen käyttöohjeen mukaisesti ja näytteen johtokyky mitataan sekoittamattomasta suspensiosta. Yksikkönä käytetään mS/cm. Johtoluku saadaan kertomalla saatu arvo luvulla 10.
Huom! Samasta suspensiosta voidaan mitata pH sekoittamalla suspensio johtokykymittauksen jälkeen.


Lähteet

- Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä, Viljavuuspalvelu 2000
- Kanerva Kaarina, Leskinen Marja (toim.), Kasvun tekijät, Mitä kasvi tarvitsee
  kasvaakseen?, Työ- ja tehtäväohjeet, Helsinki 1996
- Maanviljelyskemian ja -fysiikan harjoitustyöt A, Helsingin yliopisto, Soveltavan
  kemian ja mikrobiologian laitos 1993

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Johtoluku

Mittaus-
pöytäkirja

(31 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)