Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Kosteus
 

Kosteuden määritys maanäytteestä

Yleistä
Maanäytteen kosteutta määritettäessä selvitetään kuinka paljon vettä haihtuu lämpökaapissa tietyn painoisesta näytteestä.

Välineet
-
Haihdutusmalja
- Spaatteli
- Huhmare (mikäli käytössä ei ole myllyä)
- Eksikaattori

Laitteet
-
Analyysivaaka
- Lämpökaappi
- Mylly

Näytteen säilytys ja esikäsittely
Maanäytteen annetaan kuivua näyterasia avattuna useita viikkoja huoneenlämpötilassa. Maanäytteestä kerätään pois pikkukivet, oljet ym. jauhautumattomat ainekset, jonka jälkeen se jauhetaan myllyssä hienoksi jauheeksi. Jauhaminen voidaan suorittaa myös huhmareessa.

Työn suoritus
Maanäytteestä tehdään kaksi määritystä eli rinnakkaismääritykset. Haihdutusmalja saatetaan vakiopainoon 105°C:ssa. Tyhjän maljan massa merkitään muistiin. Maljaan punnitaan tarkasti noin 20g tutkittavaa ilmakuivaa, jauhettua maanäytettä ja se levitetään tasaiseksi, ohueksi kerrokseksi haihdutusmaljaan. Näytettä kuivataan 24h lämpökaapissa 105°C:ssa. Haihdutusmalja sisältöineen jäähdytetään eksikaattorissa 30min, jonka jälkeen se punnitaan.

Tuloksen laskeminen
Maan kosteuspitoisuus lasketaan prosentteina massan muutoksen avulla. Rinnakkaismäärityksistä lasketaan erikseen tulos kummastakin ja lopuksi keskiarvo. Tulos ilmoitetaan 1%:n tarkkuudella.
Huom! Lämpökaapissa kuivatusta näytteestä määritetään multavuus. Jos multavuutta ei määritetä heti kosteusmäärityksen jälkeen, on haihdutusmalja sisältöineen säilytettävä väliaika eksikaattorissa, jotta maa ei absorboisi itseensä kosteutta.

Virhelähteet
Haihdutusmalja ja maanäyte on jäähdytettävä eksikaattorissa ennen punnitusta, koska kuuma malja lämmittää vaakaa ja saa aikaan ilmavirtauksia, mikä voi aiheuttaa virhettä punnitustulokseen.

Työturvallisuus
Lämpökaapin ja myllyn käyttöohjeisiin tutustutaan etukäteen. Maanäytteen jauhaminen suoritetaan vetokaapissa, sillä näyte on pölyävää.

Lähteet
-
Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian jatkotyöt KEM 325, Jyväskylän yliopisto,
  Kemian laitos 1992
- Maanviljelyskemian ja -fysiikan harjoitustyöt A, Helsingin yliopisto, Soveltavan
  kemian ja mikrobiologian laitos 1993
- Maaperäanalyysi, Opettajalinjan laudaturtyö, koonnut Antti Grönroos

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Kosteus


Mittaus-
pöytäkirja

(58 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)