Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > pH maanäytteestä
 

pH:n määrittäminen maanäytteestä

Yleistä
pH kuvaa maan happamuutta. Maan happamuus vaikuttaa ratkaisevasti maassa olevien ravinteiden ja siihen lisättäviin ravinteiden käyttökelpoisuuteen. Kun maan pH on 6,0-6,5, ovat eri ravinteet parhaiten kasvien käytettävissä. Ravinteiden saatavuuteen vaikuttavat myös maan muut ominaisuudet. Suomen maaperä on luontaisesti hapanta. Maan happamuutta vähennetään kalkituksen avulla.

Reagenssit ja välineet
- Puskuriliuokset pH 4 ja pH 7
- 100ml dekantterilaseja (keitinlaseja)

Laitteet
- pH-mittari

Periaate
Maanäytteen pH:ta määritettäessä näyte lietetään nesteeseen ja suspension pH mitataan.

Näytteen säilytys ja esikäsittely
Maanäytteen annetaan kuivua näyterasia avattuna useita viikkoja huoneenlämpötilassa. Maanäytteestä kerätään pois pikkukivet, oljet ym. jauhautumattomat ainekset, jonka jälkeen se jauhetaan myllyssä hienoksi jauheeksi. Jauhaminen voidaan suorittaa myös huhmareessa.

Työn suoritus
100ml:n dekantterilasiin (keitinlasiin) mitataan 20ml ilmakuivaa, jauhettua maata, jonka jälkeen siihen lisätään 50ml puhdistettua vettä ja sekoitetaan suspensio hyvin. Ellei käytössä oli 20ml:n mitta-astiaa, voidaan punnita 20ml vastaava näytemäärä käyttäen apuna maan tilavuuspainoa. Astia peitetään haihtumisen estämiseksi ja annetaan seisoa yön yli.
Seuraavana päivänä pH-mittari kalibroidaan/viritetään laitteen käyttöohjeen mukaisesti ja näytteen pH mitataan sekoitetusta suspensiosta.

Huom! Ennen pH-mittausta ja suspension sekoittamista voidaan liuoksesta mitata johtokyky.

Lähteet
- Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä, Viljavuuspalvelu 2000
- Kanerva Kaarina, Leskinen Marja (toim.), Kasvun tekijät, Mitä kasvi tarvitsee
  kasvaakseen?, Työ- ja tehtäväohjeet, Helsinki 1996
- Maanviljelyskemian ja -fysiikan harjoitustyöt A, Helsingin yliopisto, Soveltavan
  kemian ja mikrobiologian laitos 1993

Etusivu > Ympäristöanalyysit > pH maanäytteestä

 
Mittaus-
pöytäkirja

(30 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)