Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Vesinäytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten
 

Vesinäytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten

Yleistä
Oikea näytteenotto, kuljetus ja varastointi ovat ratkaisevassa asemassa arvioitaessa vesien hygieenistä laatua mikrobiologisten määritysten avulla. Näytteenoton aikana, kuljetuksen aikana ja säilytyksen aikana näytteisiin ei saa joutua vieraita mikrobeja.

Soveltamisala
Tätä ohjetta sovelletaan vesinäytteenotossa talous- ja uimavesistä sekä näytteiden kuljetuksen ja säilytyksen lähinnä hygieenistä vesianalyysiä varten.

Välineet

 • Näytepullot
  Pullojen on oltava vähintään 250 ml ja tiiviisti suljettavia borosilikaattilasipulloja. Myös polyeteeni- ja polypropyleenipulloja voidaan käyttää.
 • Näytteenotin
  Näytteenottoon voidaan tarvittaessa käyttää avointa tai suljettua pullonnoudinta, jonka pullonpidin on palamatonta materiaalia.
 • Lämpömittari, jonka tarkkuus on ± 0,5°C
 • Kuljetuslaukku
  Jos kuljetusaika kestää yli neljä tuntia, näyte on pystyttävä jäähdyttämään esim. kylmävaraajien avulla lämpötilaan 2 –8 °C ja kuljettamaan hyvin puhdistetussa kylmälaukussa. Näyte ei saa jäätyä.

Näytepullojen esikäsittely
Reagensseina käytetään analyysipuhdasta laatua. Puhdistetun veden sähkönjohtavuuden on oltava < 0,1 µS/cm eikä siinä saa olla yli 45 µm läpimittaisia hiukkasia.

Pesu
Näytepullojen tulee olla puhtaita, eikä niissä saa olla jäänteitä bakteerien kasvua estävistä aineista.
Pullot pestään synteettisellä pesuaineella ja kuumalla vedellä, huuhdellaan 6 – 12 kertaa kuumalla vedellä ja lopuksi puhdistetulla vedellä.

Kloorin poisto
Jos tutkittava vesi kloorattua, kloori inaktivoidaan natriumtiosulfaattiliuoksella
(35 g Na2 S2 O3 5H2O litraan vettä) lisäämällä pulloihin ennen sterilointia 1 ml natriumtiosulfaattiliuosta, joka inaktivoi 5 mg klooria.

Sterilointi
Ennen sterilointia on näytepullojen korkit käärittävä metallifolioon ja näytepullot voimapaperiin. Pakkaus suljetaan autoklaaviteipillä, joka muuttaa väriä steriloinnin aikana. Pullot, joissa on tiosulfaattia autoklavoidaan 15min 121 °C. Pullot, joissa ei ole tiosulfaattia voidaan autoklavoida myös lämpökaapissa 1 tunti 170 °C.

Näytteenotto
Kädet suojataan ennen näytteenottoa. Jos samasta paikasta otetaan myös fysikaalis-kemiallisia näytteitä, otetaan mikrobiologinen näyte ensin.

Näytteenotto vesijohtovedestä
Vesihanasta poistetaan letkut, jakajat ja muut lisävarusteet. Vettä valutetaan kohtuullisella vakionopeudella 3 – 5 minuuttia, kunnes veden lämpötila on vakio. Pullo täytetään 4/5 kokonaistilavuudesta ja suljetaan tiiviisti. Juoksevan veden lämpötila mitataan välittömästi näytteenoton jälkeen ± 0,5°C tarkkuudella.

Näytteenotto kaivoista, pintavesistä ja uima-altaista

 • Pumppukaivoista näyte otetaan kuten vesijohtovedestä.
 • Pintaveden näytteenotossa on näytteenottokohdat valittava niin, että näyte on edustava. Virtaavassa vedessä pullon suu upotetaan 20 – 30 cm syvyyteen, käännetään pullo vastavirtaan ja täytetään pullo 4/5 tilavuudestaan. Seisovassa vedessä pullon suu näytteenottajasta poispäin.
 • Uima-altaista näytteenotto tapahtuu mahdollisimman läheltä poistoputkea ja pullossa tulee olla natriumtiosulfaattia, jos vesi on kloorattua.
 • Useasta osanäytteestä koottu kokoomanäyte antaa luotettavamman kuvan mikrobien keskimääräisestä tiheydestä.
 • Vesinäytepullot suljetaan huolellisesti näytteenoton jälkeen. Lämpötila mitataan näytteenottosyvyydestä ja ilmoitetaan ± 0,5°C tarkkuudella.

Kuljetus ja säilytys
Pullot kääritään samaan paperiin, jossa ne on steriloitu. Lähete liitetään mukaan ja näytteet toimitetaan puhtaaseen laatikkoon pakattuna mahdollisimman nopeasti laboratorioon. Jos kuljetus kestää yli neljä tuntia, näyte on jäähdytettävä 2 – 8 °C. Näytteenoton ja analysoinnin välinen aika ei saa ylittää 24 tuntia.

Lähete
Näytteenoton lähete:

 • Näytteenottaja
 • Paikka
 • Päivämäärä
 • Aika
 • Lämpötila
 • Kuljetusolosuhteet
 • Haju, vaahto, väri, roskat ja sameus

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Vesinäytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten


Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)