Etusivu

Kuvaus

Tähän verkkoaineistoon kuuluu kaksi oppimisaihiota, jotka käsittelevät laitospesulan koneita. Aineisto on tarkoitettu tekstiilihuollon oppimateriaaliksi sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Erityisesti materiaali soveltuu tekstiilihuoltajan tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Materiaali toimii sekä opettajan tukimateriaalina lähiopetuksessa että itsenäisen opiskelun tukena.

Oppimisaihiota "Pesutapahtuma" voidaan käyttää myös muissa koulutuksissa havainnollistamaan pyykinpesukoneen toimintaa ja hoito-ohjemerkintöjen tulkintaa.

Sisältö

Jatkuvatoiminen pesukone esitetään sivuilla pelkistetysti. Tarkoituksena on antaa perustiedot jatkuvatoimisen koneen rakenteesta ja toiminnasta. Sivulla on mahdollista harjoitella pesemistä simulaattorin avulla.

Tekstiilihuoltajan on tunnettava pesutapahtumaan vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutus. Nämä tekijät esitellään sivuilla ja erityisesti paneudutaan pesumekaniikkaan. Sivulla olevat animaatiot havainnollistavat pesumekaniikan säätelyä ja pyykinpesuohjelmien rakennetta.

Tekijä

Riitta Tammenoksa

KiitoksetRovaniemen keskuspesula Oy
Mika Niinisaari
Salli Kivimäki
Oy Vestek Ab

ToteutusZento Oy

tulosta