Personlig hygien

Handhygien
Om du insjuknar
Till ingångssidan
terminologi

Händerna är dina främsta arbetsredskap

När händerna används för att utföra arbetet är slutresultatet beroende av hur rena händerna, skydden och de personliga redskapen är. Vid hanteringen av oförpackade livsmedel bör man undvika att röra vid livsmedlen med bara händer.

Kom ihåg att tvätta händerna innan du börjar arbetet, efter raster och i synnerhet efter toalettbesök och rökning. Tvätta händerna också när du övergår från en arbetsuppgift till en annan, när du har utfört ett smutsigt arbete, efter snytning och nysning och alltid när de är smutsiga. Sköt om din hud och undvik sårinfektioner. Dålig handhygien, i synnerhet infekterade sår eller eksem som inte har täckts med vattentäta skydd, medför en verklig risk för matförgiftning.

Använd inga smycken, då de förhindrar god handhygien. Smuts och bakterier kan samlas i skåror och räfflor och därifrån överföras till de livsmedel som du hanterar. Använd skydd och hjälpmedel alltid när det bara är möjligt. Även om du byter engångshandskar och rengör händer och redskap tillräckligt ofta, utesluter det inte handtvätt. Rena händer och goda arbetsrutiner minskar mängden mikrober i livsmedlen. Också en plastpåse som tas direkt ur förpackningen kan användas som engångshandske

exempel 1 exempel 2    
exempel 3 exempel 4    

 

Klicka på bilden så öppnar sig ett nytt fönster.

 
Handhygien Handavtryck