Paluu kysymyssarjoihin

5 Erän suuruuden teknologia ja prosessin organisoinnista

5.5 Kysymykset ja tehtävät

Taso 2 ja 3

1. Kuvat 2.14 ja 5.1 käsittelevät tehtaan prosesseja (ks. myös kuva 4.1), jossa tuotteiden määrä ja eräkoko määräävät valmistuksessa käytetyn menetelmän. Minkä tyyppinen järjestelmä toimii kappaletavaratuotannossa, jos valmistetaan a) pieniä eriä b) keskisuuria eriä c) suuria eriä?

2. Kuvassa 5.2 esitellään ryhmäteknologia ja kokonaisvaltainen yrityksen kehittämisohjelma, johon kuuluu seitsemän eri vaihetta. Jaa tehtaan kehitysohjelman (kuva 1.13) tehtävät kolmeen ryhmään: a) strateginen johto b) toimeenpaneva (operatiivinen) johto c) suoritusporras?

3. Kuvissa 5.5 ja 5.6 on esitetty tapa, jolla mammuttiyritykset hajotetaan pieniin ja hallittaviin, mutta myös kannattaviin yksiköihin. Miten suureksi yrityksen henkilökunnan määrä voi keskimäärin nousta, ennen kuin yrityksen kokoa harkitaan pienennettäväksi (ks. luku 4.11)?

4. Kuvassa 5.5 on esitetty tapa, jolla tehtaat organisoitiin tultaessa 1980-luvulle.

  1. Miten organisoinnissa näkyy asiakkaalle tarkoitetun ja valmistetun tuotteen vaikutus?
  2. Minkälainen voisi olla solu 2, johon kuuluu 3 työpistettä koneineen?
  3. Miksi funktionaalista valmistusta on esitetty erikseen tuoteverstastasolla ja erikseen vielä solutasolla.

5. Nykyisin prosessit organisoidaan niin, että tuotetta koskevat ongelmat ratkaistaan prosessissa lähellä asiakasta. Mitä se käytännön tasolla merkitsee?

6. Kuva 5.8.
  1. Miten valmistus solussa poikkeaa funktionaalisesti organisoidusta valmistuksesta?
  2. Mitä se merkitsee tuotannon ohjauksen kannalta?

7. Miten tahdistetun solun valvonta tapahtuu?

8. Mihin tekijöihin solutuotantoon siirryttäessä kiinnitetään huomiota?

9. Selitä imuohjauksen idea?

10. Miten nopeisiin läpäisyaikoihin päästään ja mitä se merkitsee käytännössä?

11. Mitä ymmärretään käsitteellä delegointi?

Taso 3

12. Muodosta yrityksestäsi kuvan 5.5 mukainen puukaavioesitys, mistä ilmenee tulosyksikkö, tuoteverstaat ja solut?

13. Osastojakoon perustuva ongelma. Mitä haittoja funktionaalisesti järjestetyssä organisoinnissa on ja miten ongelma korjataan (luvut 4.3 ja 5.3 sekä kuva 7.3)?

14. Tarkastellaan oheista kuvaa:
  1. Nimeä päähankkija, alihankkija ja asiakas?
  2. Nimeä logistiikan kaksi osatekijää ja niiden suunnat?
  3. Joskus päähankkijasta käytetään sanontaa "veturiyritys" tai "asiakasyritys", mitä sanonnoilla tarkoitetaan?
  4. Mitä liiketoimintaprosessin tulo- ja lähtölogistiikkaan kuuluu (vihje: katso myös arvoketjua, kuva 4.16)?


15. Nimeä alla olevan tuotteistusprojektin ajoitukseen liittyvät lohkot?16. Nimeä alla olevaan kuvioon liiketoimintaprosessin perustoiminnot (viiteen silmukkaan täydennystä)?17. Täydennä oheiseen kuvioon perustoiminnot?18. Nimeä Toyota-järjestelmän prosessin neljä perustoimintoa?19. Nimeä oheisen kuvan mukaiset arvoketjun tasot.20. Kuinka sovellat kolmitasoista organisaatiomallia arvoketjun eri tasoilla?


© 1998 Aarne Peltonen /
Opetushallitus