Paluu etusivulle Syventävä materiaali
Kysymysten tarkoituksena on toimia herätteinä ja samalla johdattaa, mutta myös virittää tuotantoyksikön henkilökunta keskeisiin ongelmiin sisään.

TOIMINNAN ORGANISOINNIN MALLI


Koska oikein organisoitu ydinprosessi on koko yrityksen yhteinen tapahtuma, sen muodostamiseen osallistuu koko henkilökunta, kuten prosesseihin suoraan määrätyt henkilöt, kouluttajat, tukitehtävissä toimivat ja asiantuntijat.

Tuottava tehdas -kirjan lukujen 1-19 kysymyssarjat ryhmitellään ohjeellisesti ILO:n tasoluokittelun (ehdotuksen) mukaisesti kolmelle tasolle seuraavasti:
TASO 2 prosessihenkilöt
TASO 3 yrityksen tekniset tai kaupalliset toimihenkilöt tai tässä yrityksen sisäiset opetustyöntekijät ja kouluttajat
TASO 4 asiantuntijat

1 Liiketoimintaprosessin keskeisiä käsitteitä
1.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 1 verkko-osio

2 Yritys ja tuotantoprosessi muutoksessa
2.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 2 verkko-osio

3 Kehittyvän valmistuksen keskeisimmät periaatteet
3.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 3 verkko-osio

4 Organisaation vaikutus kustannuksiin
4.7 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 4 verkko-osio

5 Erän suuruuden teknologia ja prosessin organisoinnista
5.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 5 verkko-osio

6 Läpäisyajan lyhentäminen ja visuaalinen ohjaus
6.6 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 6 verkko-osio

7 Jalostusarvon merkitys käytännön tasolla
7.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 7 verkko-osio

8 Ydinprosessien teknologiaa
8.5 Kysymykset ja tehtävät

9 Inhimillinen pääoma ja tiimit
9.4 Kysymykset ja tehtävät

10 Prosessin valvonta, vastuu ja tarkastukset
10.5 Kysymykset ja tehtävät
Luvun 10 verkko-osio

11 Tuotannon ohjaus
11.2 Kysymykset ja tehtävät

12 Toimihenkilön muuttuva rooli uudistuksissa
12.5 Kysymykset ja tehtävät

13 Inhimillinen voimavara ja tehtaan investoinnit
13.4 Kysymykset ja tehtävät

14 Tuotekehitys liiketoimintaprosessin osana
14.4 Kysymykset ja tehtävät

15 Tuotekohtainen kustannus ja toimintoperusteinen laskenta
15.6 Kysymykset ja tehtävät

16 Käyttötekniikan tehostaminen ja kunnossapito
16.5 Kysymykset ja tehtävät

17 Logistiset ketjut ja klusterin tuoma arvonlisäys
17.6 Kysymykset ja tehtävät

18 Laadun itseohjautuvuuden keskeiset periaatteet
18.4 Kysymykset ja tehtävät

19 Tavoitteena tuottava tehdas
19.7 Kysymykset ja tehtävät


© 1998 Aarne Peltonen /
Opetushallitus