oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 2. Voiteluaineet: Luokitus

Seuraava | Edellinen

2. Voiteluaineet: Luokitus

Taustaa ja tätä päivää

Kun teollinen kehitys pari sataa vuotta sitten käynnistyi, tarvittiin enemmän ja parempia voiteluaineita. 1800-luvun puolivälissä huomattiin, että mineraaliöljytisleet ovat voitelutarkoituksiin parempia kuin eläin- ja kasviperäiset aineet. 

Tislaamalla raakaöljyä saatiin eripaksuisia jakeita:

  • lamppuöljyä
  • värttinäöljyjä -> ohuita
  • koneöljyjä -> eri paksuuksia
  • sylinteriöljyjä -> paksuja.
Ryhmittely osoittaa, että viskositeetin merkitys voiteluaineen perustekijänä oli oivallettu ja luokittelun esiaste syntynyt. 

Teollisen tuotannon ja liikenteen kasvu edellytti lukuisien standardien luomista myöskin voiteluaineille. Kehitystyötä alkoivat teollistuvissa maissa tehdä laite- ja tuotevalmistajat sekä voiteluaineiden käyttäjät. 

1900-luvun alussa syntyivät mm. 

  • SAE (Society of Automotive Engineers)
  • API (American Petroleum Institute)
  • ASTM (American Society for Testing and Materials)
  • IP (Institute of Petroleum, Englanti).
Vuonna 1947 perustettiin ISO (International Organization for Standardization) kokoamaan ja ohjaamaan kansainvälistä kehitystä kaikilla teollisuusaloilla, myös öljyteollisuudessa. 

Luokittelut ja/tai suorituskykyä ilmaisevat vaatimukset koostuvat yhdestä tai useammasta mitattavasta testiarvosta. Voiteluaineiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien testit pohjautuvat pääosin API:n ja ASTM:n kehittämiin menetelmiin. Ne ovat levinneet maailmanlaajuiseen käyttöön ja kopioituneet eri standardeihin sellaisenaan. Samoin ovat monien laitevalmistajien (laakerit, hydraulipumput, vaihteet jne.) kehittämät testilaitteet tulleet alan yleiseen käyttöön. Myös voiteluainevalmistajat ovat kehittäneet omia menetelmiään. 

Kaikki tämä aiheuttaa helposti epätietoisuutta, jota on hankala selkeyttää käytännön tarpeisiin. On syytä korostaa, että voiteluaineet ovat tasapainotettuja kokonaisuuksia. Yhden testiarvon tai ominaisuuden ylikorostus järkyttää tasapainoa, jolloin tuote ei vastaakaan kokonaistarpeita. 

Voiteluaineiden luokituksiin ja suorituskykyyn vaikuttavien tahojen roolit.

Yksittäisen voiteluaineen ominaisuudet ja suorituskyky koostuvat sen komponenteista ja niiden keskinäisestä yhteistyöstä. Tämän yhteistyön hallintaan suoritetaan lukuisa määrä analyysejä ja testejä tuotekehitys- ja valmistusvaiheessa. 

Loppukäyttäjälle paneutuminen tähän taustamateriaaliin voiteluainevalinnassa on kohtuuttoman vaivalloista. Moottoriöljyjen osalta tämän pulman ratkaisi API luomalla koodijärjestelmän, jolla ilmaistaan suorituskykyä. 

Luokitukset ja käytäntö

Luokitusten tavoitteena on koota monista osatekijöistä yhtenäinen mitattavissa oleva ilmaisu voiteluaineiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Luokitukset ovat yhteinen peruskieli voiteluainekäyttäjän ja voiteluainetoimittajan välillä, jota myös laitevalmistajat käyttävät. 

Normaaliolosuhteissa pitäytyminen olemassa olevissa luokituksissa kattaa voitelutarpeet. Kun voiteluolosuhteet vaikeutuvat epäpuhtauksien, lämpötilojen tai esimerkiksi kuormitusten vuoksi, on hyvä kysyä laitevalmistajan ja voiteluainetoimittajan kokemusta. Kaavamainen luokittelu ei merkitse, että saman luokan tuotteet olisivat identtisiä tai edes sekoitettavia. Voiteluaineissa luokitukset takaavat sovitun minimisuorituskyvyn. 

Vaikka yksittäinen voiteluaine on tasapainotettu kokonaisuus, viehätys omatoimiseen lisäaineistamiseen elää sitkeästi. Silloin luovutaan tilanteen hallinnasta eikä syyn ja seurauksen yhteyttä tunnisteta. Myös yksittäiset testiarvot irrallaan kokonaisuudesta voivat luoda katteettomia odotuksia.

Etusivu > Mekaniikka > 2. Voiteluaineet: Luokitus Seuraava | Edellinen