oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 1.5 Kunnossapito laitoksen osatoimintona

Seuraava | Edellinen

1.5 Kunnossapito laitoksen osatoimintona

Tuotannon virtausmallissa kunnossapidon asemaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kaaviokuvalla: 

 

Kuva 1.5. Tuotantotoiminnan eri termien liittyminen toisiinsa.

Toiminnallisesti kunnossapidon rooli on kehittynyt ja kehittymässä kahteen näennäisesti päinvastaiseen suuntaan: 

 • Itsenäistyminen/erikoistuminen
  Kunnossapito itsenäistyy: sillä on oma organisaatio, oma budjetti ja omat toiminnan tulosta tarkkailevat kriteerit, jopa oma yritys. 
 • Integroituminen
  Kunnossapito kokonaisvaltaisena kaikkien toimintojen osana tulee välttämättömäksi. Kunnossapitoa suorittaa koko henkilökunta osana omaa työtään, ja kunnossapito-organisaation tuloksellisessa toiminnassa nousee ratkaisevaan asemaan se, miten yhteydenpito muiden toimintojen kanssa toimii. 

  Tuotantolaitteen käyttäjä suorittaa jatkuvasti kunnossapitoa ja koneensa tarkkailua pienessä mittakaavassa. Käyttäjän ja kunnossapito-organisaation saumaton yhteistoiminta on välttämätöntä, jotta kunnossapitotoiminto onnistuu. 

 • Kunnossapidon merkitystä pohdittaessa on huomattava, että tuotesuunnittelu ja tuotanto ovat yrityksen primääritoimintoja. Kunnossapito on aputoiminto, jolla on tärkeä merkitys yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

      = >   KUNNOSSAPITO ON TUOTANNON TAKUU.

  EtusivuPerusteet > 1.5 Kunnossapito laitoksen osatoimintona Seuraava | Edellinen