oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 1.6 Kunnossapito ammattina

Seuraava | Edellinen

1.6 Kunnossapito ammattina

Kunnossapito on jokaisen asia
Kaikkiin ammatteihin ja työtehtäviin liittyy aina jonkin verran kunnossapitoa. Kunnossapito on siis ymmärrettävä varsin laajana käsitteenä. Eräs keskeinen laajennus kunnossapidon alaan on, että varsinaisen tuottavan työn tai palvelun tekijä suorittaa käyttötehtävät niin, että toimintakunto säilyy.

Kunnossapidon ammattilaiset
Kunnossapidon ammatinkuva on sekä tietojen että taitojen tasolla todella monialainen, koska nykyisissä tuotanto- ja palvelulaitteissa ja järjestelmissä on lähes poikkeuksetta mekaanisia, sähköisiä ja tietoteknillisiä osia. Kunnossapito on palveluammatti. Kunnossapitotehtävät vaativat yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä.
Kunnossapidon ammatinkuvan oleellisia osia ovat seuraavat taitojen ja tietojen alueet.

 • Ihmissuhdetaidot, työskentely ryhmän jäsenenä.
 • Kunnossapidon taloudellisten ja periaatteellisten perusteiden hallinta.
 • Oman kunnossapidettävän tekniikanalan osaaminen ja hallinta.
 • Tuotantokokonaisuuden ulkoisten yhteyksien merkityksen tunteminen;
  energia, ympäristötekijät ym.
 • Materiaalihallinnon toimintaperiaatteiden tunteminen.
 • Alihankintamahdollisuuksien tunteminen ja hallinta.
 • Oman työkentän jatkuva kehittäminen käyttökokemuksien kautta. 
 • Itsensä ja oman tietämyksensä kehittäminen jatkuvan oppimisen periaatteella. 
 • Kunnossapidon suorittavan työn kädentaitojen osaaminen ja taitojen jatkuva ylläpito. 
 • Suunnittelu- ja valvontatyötä suorittavalle henkilöstölle on selkeää etua siitä, että he hallitsevat myöskin kunnossapidon taitoja. 
 • Kielitaito on tiedonhankinnassa ja yhteyksien ylläpidossa tärkeä, ja sen merkitys korostuu kansainvälistymisen myötä. 

Lisätietoa Kunnossapidon ammattitutkinnosta löytyy osoitteesta
http://www.kupinet.fi/default.asp?link=475.5  (suora linkki).

Samaan osoitteeseen pääsee menemällä www.kupinet.fi > Koulutus > Ammattitutkinnot.


EtusivuPerusteet > 1.6 Kunnossapito ammattina Seuraava | Edellinen