oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 4.4 Tietotekniikka – käyttö ja verkot

Seuraava | Edellinen

4.4 Tietotekniikka – käyttö ja verkot

4.4.1 Web-selainteknologian hyödyntäminen kunnossapitojärjestelmien yhteydessä
Uusi tietotekniikka käsittää nykyisiin sekä lähitulevaisuudessa käyttöönotettaviin Internet- ja Intranet- teknologioihin perustuvia informaation haku- ja hallinta sekä käyttö- ja siirtotekniikoita. 
Kuitenkin vain ne tekniikat ja teknologiat tulevat tulevaisuudessa menestymään, jotka ovat globaaleja, suurten joukkojen käytettävissä, sekä riittävän samankaltaisia ja yksinkertaisia käyttöliittymiltään. Tällainen on Web-selain, jonka takana on ainoastaan muutama tekniikka ja teknologia, jolla on yleispätevyys ja riittävän laaja kehitysjoukko ja samanlainen (standardisoitu) sisältö. 
Keskeistä tällä hetkellä on, että Internet-teknologia on lyömässä itsensä niin laajasti läpi, että Web-selain tulee lähitulevaisuudessa olemaan kaikkien kunnossapito-ohjelmien ja eri ympäristöjen käyttöliittymänä. Kunnossapitojärjestelmien käyttäjille tulee tarjolle yhteinen käyttöliittymä kaikkiin toimintoihin myös eri järjestelmissä. 

4.4.2 Internet – Intranet – Extranet. Mitä ne ovat ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää kunnossapidon tietojärjestelmissä? 

Internetin käyttömahdollisuudet

 • Internetin käyttö yrityksen tai julkisen yhteisön kunnossapitotyön ohjauksessa on toistaiseksi hankalaa, sillä suojaukset ovat vielä vaatimattomat. Ohjelmistotoimittajat käyttävät Internetiä väylänä, jonka kautta voidaan välittää jatkuvasti ajan tasalla olevaa toimittajan ohjelmistoa koskevaa tietoa asiakkaille: 
  1. sovelluksen dokumentaatio
  2. sovellusohjelmien uudet versiot
  3. sovellusta koskevaa informaatiota, kuten virhetilanteiden toimintaohjeita
  4. käyttäjien virheilmoitukset ja muut kommentit. 
 • Ohjelmistotoimittajan Internet-palvelujen käyttö voi olla kaikille sallittua tai se voidaan rajata vain tukipalvelusopimuksen tehneille asiakkaille. 
 • On myös mahdollista linkittää oman kunnossapitojärjestelmän tietoja (esim. laitekortti) laitetoimittajan kotisivuihin. Tällöin kunnossapitojärjestelmän käyttäjä voi nappia painamalla päästä selaamaan Internetissä olevia laitetta koskevia laitetoimittajan ylläpitämiä tietosivuja. 

Intranetin käyttömahdollisuudet
Intranetin pohjalle voidaan rakentaa suojattuja selainkäyttöisiä sovelluksia kunnossapidon tarpeisiin. Osa nykyisistä markkinoilla olevista kunnossapidon tietojärjestelmistä on rakennettu sellaisilla ohjelmistotyökaluilla, jotka mahdollistavat selaimen välityksellä tapahtuvan käytön ilman koko ohjelmiston uudelleen ohjelmointia.
Luontevia selaimen avulla toteutettavia piirteitä nykyisten Windows-perusteisten järjestelmien rinnalle ovat ne, jotka eivät ole monitasoisia ja jotka eivät edellytä monimutkaista sovelluslogiikkaa.
Selainratkaisujen tavoitteena on tarjota käyttäjälle yksinkertaisten asioiden nopea ja yksinkertainen kirjaustapa ja helppo selausmahdollisuus tai molemmat. Tällaisia sovellustoimintoja ovat esimerkiksi seuraavat.

 • Laitekorttien (tai varaosatietojen) selaus, jossa selaimella annettujen hakuehtojen perusteella haetaan tietokannasta esiin yksi laitetieto tai useampia laitetietoja (varaosatietoja), joita sitten voidaan nopeasti selata näytöllä. 
 • Vikatietojen kirjaaminen, jolloin vikoja kirjataan järjestelmään tätä varten tehdyllä näytöllä. 
Vikojen jatkokäsittely tapahtuu työnjohtajan toimesta normaaleilla järjestelmätoiminnoilla.
Edellisen kohdan kanssa samantyyppisiä toimintoja voisivat olla myös:
 • ostoehdotusten kirjaaminen 
 • seisokkitöiden kirjaaminen
 • työn raportointi (tunnit, materiaalit...)
 • töiden, työohjeiden, kuvien ja dokumenttien välittäminen kohteelle, jossa esimerkiksi liikkeellä oleva kunnossapitohenkilö voi selata kannettavan mikronsa tai puhelimensa Gsm/Wap-yhteyden kautta töitä ja niihin liittyviä dokumentteja 
 • raporttien tuottaminen ja jakelu, jossa paperiraporttien tuottaminen ja jakelu korvataan selaimeen pohjautuvalla monipuolisesti parametroidulla dynaamisella html-sivulla. 

Kuva 4.7. Wap-puhelimella voidaan esimerkiksi kuitata työt valmistuneiksi suoraan kunnossapitojärjestelmän tietokantaan. 

Extranetin käyttömahdollisuudet
Tällaisessa tietoverkossa yhteistyö, kuten yhteydet suunnittelutoimistoon, voi olla hyvinkin läheistä. Toisaalta voi olla syytä rajoittaa mm. materiaalitoimittajien pääsyä kunnossapitosovelluksessa oleviin hintatietoihin ja toimitusmäärätietoihin. Kunkin osapuolen käytössä olevat sovellukset vaikuttavat siihen, millaisiin ratkaisuihin tietojen automaattisessa siirrossa järjestelmien välillä voidaan mennä. Yhtenä mahdollisuutena on rakentaa yhteistyökumppaneiden käyttöön selainteknologiaan perustuvia vuorovaikutteisia toimintoja, joilla kumppanille näytetään vain toimivan yhteistyön kannalta tarpeelliset tiedot, mutta jolla ei päästä käsiksi yrityksen tai julkisen yhteisön luottamuksellisiin tai kumppanin kilpailijoita koskeviin tietoihin. 

On mahdollista myös perustaa kunnossapito-organisaatioille tarkoitettuja palvelukeskuksia, joissa asiakkaana olevat kunnossapito-organisaatiot voivat esim. kuukausivuokraa vastaan käyttää kunnossapitoon liittyviä sovelluksia tietoverkon kautta. Tässä toimintamallissa asiakas säästää ohjelmisto- ja palvelinlaiteinvestoinneissa sekä oman järjestelmän vaatimissa käyttö- ja ylläpitokuluissa. Toimintamalli helpottaa myös palvelutoimittajan ylläpito- ja tukipalvelutyötä ja versioiden hallintaa. Tällainen kunnossapito-ohjelmiston käyttöajan vuokraus ja käyttö Internetin välityksellä tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksi varteenotettava tapa käyttää kunnossapitojärjestelmiä. Extranet-verkkojen avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa nopea ja varma kommunikaatio yhteistyökumppanien välillä, joka merkittävästi vähentää paperilla tai telefaxilla tapahtuvaa tietojen välittämistä. Tämä helpottaa tilanteiden ennakoitavuutta ja parantaa suunnitelmallisuutta, mikä puolestaan aina vähentävää osapuolten kustannuksia.


EtusivuPerusteet > 4.4 Tietotekniikka – käyttö ja verkot Seuraava | Edellinen