oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 5.4 Tuottava kunnossapito

Seuraava | Edellinen

5.4 Tuottava kunnossapito

Tuottava kunnossapito (Total Productive Maintenance), TPM, on eräs yrityksen toiminnot kattava kunnossapitostrategia. Tuottava kunnossapito -ideologia perustuu seuraavien periaateosien muodostamaan kokonaisuuteen. 

 • Kunnossapito käsitetään hyvin laajasti. 
 • Koko henkilökunta ylimmästä johdosta suorittaviin työntekijöihin sitoutuu tuottavan kunnossapidon periaatteeseen.
 • Kokonaisvaltainen henkilöstön osallistuminen tarkoittaa kunnossapidon huomioon ottamista kaikissa yrityksen toiminnoissa.
 • Kehittämistoiminta tapahtuu itsenäisten pienryhmien kautta, jotka kehittävät omia työtehtäviään kuuden päähäiriölähteen eliminoimiseksi.
 • Jokaiselle laitteelle luodaan täydellinen, koko käyttöiän kattava ennakoivan kunnossapidon järjestelmä. 
Tuottavan kunnossapidon järjestelmään kuuluu selkeä kehitysohjelma, jossa on 12 kohtaa. Koska järjestelmä perustuu voimakkaaseen koko organisaatiossa tapahtuvaan asennemuutokseen, on sen sisäänajamiseen varattava riittävästi aikaa. Siirtymä vie vähintään kolme vuotta.
Seuraavassa on esitetty tuottavan kunnossapidon kehitysohjelman päätoimenpiteet.

Kuva 5.3. Tuottavan kunnossapidon kehitysohjelma. 

Tuottavassa kunnossapidossa pyritään suurimpaan kokonaistehokkuuteen eliminoimalla tuotannon häiriötekijät. Tuotannon häiriötekijät pelkistetään kuuteen häiriölähteeseen ja ryhmitellään kolmeen ryhmään seuraavasti: 

Seisokkihäviöt:

 • laitteiden seisokit – vikaantumisesta aiheutuvat 
 • säädöt ja asetukset – työkalujen tai tuotteen vaihtuminen tms.
Nopeushäviöt:
 • vajaakäynti ja pikku pysähdykset – antureiden toimintavirheet, häiriöt laitteiden syötöissä tai poistoissa, ruuhkautumat työnkuluilla tms.
 • alentunut tuotantonopeus – laitteen suunnitellun ja toteutuneen tuotantonopeuden erosta johtuva. 
Laatuhäviöt:
 • prosessipuutteet – hylyistä ja korjattavista laatuvirheistä aiheutuvat 
 • prosessin käynnistäminen – laitteiden käynnistämisestä vakiintuneeseen tuotantoon aiheutuvat laatuhäviöt. 
EtusivuPerusteet > 5.4 Tuottava kunnossapito Seuraava | Edellinen