oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 2. Tehtävät: Automaatiojärjestelmä

Seuraava | Edellinen

2. Tehtävät: Automaatiojärjestelmä

  1. Tutustu yhteen omalla työpaikallasi olevaan tuotantolaitteeseen tai –prosessiin ja selvitä, mitä eri ohjausyksiköitä tuossa laitteessa tai prosessissa on ja miten ne toimivat. Selvitä myös se, miten ohjausyksikkö tai -yksiköt on liitetty laitteen tai prosessin toimintaa ohjaaviin toimilaitteisiin, kuten moottoreihin ja ohjausventtiileihin. Selvitä myös, miten ohjausyksikkö saa oloarvotiedot ohjaamastaan laitteesta tai prosessista.

  2. Tutki siihen ohjausyksikköön, johon edellä perehdyit, liitettyjen antureiden kytkentää ja selvitä, miten anturit on kytketty ohjausyksikköön. Tee kytkennästä tarvittavat kytkentäkuvat ja selvitä samalla, minkä tyyppisiä antureita nämä anturit ovat.

  3. Miten toimilaitteet on liitetty ohjausjärjestelmään, jota tutkit? Miksi logiikkaohjatuissa moottorikytkennöissä käytetään erillistä ohjausrelettä?

  4. Tiedetään, että tutkittavanasi olevan ohjausyksikön yksi tulonasta ei toimi. Tähän nastaan on kiinnitettynä kapasitiivinen rajakytkin. Selvitä lyhyesti läpikäytävät työvaiheet ja niiden järjestys. Mitä eri mittausapuvälineitä voit käyttää apuna vikaa selvittäessäsi? Mitä asioita mainitsemiesi mittausapuvälineiden käytössä tulee huomioida?

  5. Selvitä, onko laitteen tai prosessin ohjaukseen käytetty ohjausyksikkö liitetty johonkin tuotannon ohjaukseen käytettävään tehdasväylään tai ylemmän tason ohjauslaitteeseen. Jos tällainen ylemmän tason ohjauskytkentä on tehty, mitä yhteyskäytäntöä tiedonsiirtoyhteydellä käytetään ja miten eri yksiköt keskustelevat keskenään?

  6. Mitä asioita kenttälaitteiden kaapeloinnissa on otettava huomioon?

  7. Selvitä, miten tutkittavanasi olevan laitteen tai prosessin hätäpysäytyspiiri toimii ja mitä tapahtuu hätäpysäytyspainikkeen painamisen jälkeen. Miten laite saadaan uudestaan toimintatilaan?


Etusivu > Sähkötekniikka > 2. Tehtävät: Automaatiojärjestelmä Seuraava | Edellinen